Miljolare.no

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)

ArtLenke til artsinfoReg. datoObs. datoLokalitet
Kornstarr (Carex panicea)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Føllblom (Scorzoneroides autumnalis)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Åkermynte (Mentha arvensis)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Harestarr (Carex leporina)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Tjernaks (Potamogeton natans)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Gulstarr (Carex flava)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Skogrøyrkvein (Calamagrostis phragmitoides)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Damsivaks (Eleocharis mamillata)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Vasspepper (Persicaria hydropiper)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Takrør (Phragmites australis)29.08.199029.08.1990Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)29.08.199029.08.1990Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Flaskestarr (Carex rostrata)29.08.199029.08.1990Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Sumpsiv (Juncus bulbosus)29.08.199029.08.1990Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Nøkkerose (Nymphaeaceae indet.)29.08.199029.08.1990Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Heivier (Salix repens)09.09.199309.09.1993Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Istervier (Salix pentandra)09.09.199309.09.1993Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)10.06.199310.06.1993Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Kantnøkkerose (Nymphaea candida)10.06.199310.06.1993Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Tusenblad (Myriophyllum alterniflorum)07.06.199007.06.1990Tussvatnet (Bodø, Nordland)
Grastjernaks (Potamogeton gramineus)10.06.199410.06.1994Spildervatnet (Meløy, Nordland)
Takrør (Phragmites australis)28.05.199128.05.1991Koltjønna (Ørland, Trøndelag)
Flaskestarr (Carex rostrata)28.05.199128.05.1991Koltjønna (Ørland, Trøndelag)
Myrhatt (Comarum palustre)28.05.199128.05.1991Koltjønna (Ørland, Trøndelag)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)28.05.199128.05.1991Koltjønna (Ørland, Trøndelag)
Nøkkerose (Nymphaeaceae indet.)28.05.199128.05.1991Koltjønna (Ørland, Trøndelag)
Bekkeblom (Caltha palustris)02.06.199402.06.1994Koltjønna (Ørland, Trøndelag)
Takrør (Phragmites australis)27.08.199227.08.1992Koltjønna (Ørland, Trøndelag)
Nøkkerose (Nymphaeaceae indet.)27.08.199227.08.1992Koltjønna (Ørland, Trøndelag)
Takrør (Phragmites australis)28.08.199128.08.1991Koltjønna (Ørland, Trøndelag)
Nøkkerose (Nymphaeaceae indet.)28.08.199128.08.1991Koltjønna (Ørland, Trøndelag)
Tjernaks (Potamogeton natans)28.08.199128.08.1991Koltjønna (Ørland, Trøndelag)
Andemat (Lemna minor)28.08.199128.08.1991Koltjønna (Ørland, Trøndelag)
Myrhatt (Comarum palustre)28.08.199128.08.1991Koltjønna (Ørland, Trøndelag)
Småblærerot (Utricularia minor)11.06.199111.06.1991Merkestjørna (Askøy, Vestland)
Botnegras (Lobelia dortmanna)28.09.199028.09.1990Longvatnet (Time, Rogaland)
Takrør (Phragmites australis)28.09.199028.09.1990Longvatnet (Time, Rogaland)
Sumpsivaks (Eleocharis palustris)28.09.199028.09.1990Longvatnet (Time, Rogaland)
Botnegras (Lobelia dortmanna)01.06.199001.06.1990Longvatnet (Time, Rogaland)
Trådsiv (Juncus filiformis)01.06.199001.06.1990Longvatnet (Time, Rogaland)
Takrør (Phragmites australis)01.06.199001.06.1990Longvatnet (Time, Rogaland)
Flaskestarr (Carex rostrata)01.06.199001.06.1990Longvatnet (Time, Rogaland)
Flotgras (Sparganium angustifolium)01.06.199001.06.1990Longvatnet (Time, Rogaland)
Sumpsivaks (Eleocharis palustris)01.06.199001.06.1990Longvatnet (Time, Rogaland)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)01.06.199001.06.1990Longvatnet (Time, Rogaland)
Siv (Juncus sp.)18.09.199018.09.1990Hostadvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Tjernaks (Potamogeton natans)18.09.199018.09.1990Hostadvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Svartor (Alnus glutinosa)18.09.199018.09.1990Hostadvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)08.09.199208.09.1992Hostadvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Hjertetjernaks (Potamogeton perfoliatus)08.09.199208.09.1992Hostadvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Trådtjernaks (Stuckenia filiformis)08.09.199208.09.1992Hostadvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)