Miljolare.no

Art: Bythotrephes longimanus

Bythotrephes longimanus
Opphavsrett: Brage Førland

En stor rovform, som lever pelagisk i mange av våre innsjøer. Dyret er utstyrt med en lang pigg bakerst som gir det en total lengde på godt over 5 mm. Den klarer seg dårlig der predasjonen fra fisk er intens, f. eks. fra sik. Derimot finnes den ofte i vann med ørret eller ørret og røye, selv om begge disse gjerne spiser den. Opptrer ofte fåtallig i planktonprøver. Dette skyldes delvis at den er en rask svømmer, og dels at antallet naturlig nok er lavere enn av dens byttedyr. Overvintrer vanligvis bare som hvileegg. Den er vanligst i næringsfattige vann, men dette kan godt skyldes at eutrofe innsjøer ofte har høy fiske-tetthet. Utbredt over hele landet. Idammer i høyfjellet forekommer en enda større form, som muligens er en egen art.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Underrekke  Krepsdyr (Crustacea)
Klasse   Bladføttinger (Branchiopoda)
Orden    Vannlopper (Cladocera)
Familie     Cercopagidae
Slekt      Bythotrephes
Art       Bythotrephes longimanus