miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Vis resultater > Du finn oss i naustet

Du finn oss i naustet


Aktivitet:Kulturminnet vårtHovedside Vis resultater
Dato:12.09.2008
Deltaker:Arne HøylandDeltakerside
Område:Mjøsvågen på Osterøy (Osterøy, Vestland)Områdeside

Mjøsvågen naustmiljø
Comments:
Elevar ved Hosanger Monstessoriskule har registrert kulturminne i Mjøsvågen. Dei registrerte ein del bygningar som dei målte opp, skreiv ned fakta om og tok bilete. Denne reportasjen har eg laga i etterkant av turnedagen og den er basert på feltarbeidet som eg gjorde i lag med elevar, lærarar og informantar.
Copyright:
Du finn oss i naustet

Full størrelse

Bygning nr. 1
Comments:
Bygningen lengst til venstre har vore eit metallstøyperi; Nikolai Mjøs
Metallstøyperi. Ein som driv med metallstøyping, vert på dialekt kalla
gjørtlar.

Full størrelse

bygning nr.2
Comments:
Gamalt tømra naust , truleg ca 150 år gamalt. Lengde 875cm breidde 557cm høgde 412cm

Full størrelse

bygning nr.2

Full størrelse

bygning nr.2
Comments:
Tømra i veggane vert nova saman i hjørna, gamle folk i Nordhordland kallar denne byggjemåten for noving, og sjølve bygningen for eit timra naust.

Full størrelse

bygning nr.2
Comments:
Tømra i veggane vert nova saman i hjørna, gamle folk i Nordhordland kallar denne byggjemåten for noving, og sjølve bygningen for eit timra naust.

Full størrelse

bygning nr.2
Comments:
Goplvet i naustet er laga av runde stokkar som igjen er festa til underliggjande stokkar med trenaglar.

Full størrelse

bygning nr.2
Comments:
naustgolvet

Full størrelse

bygning nr.2
Comments:
Trenagle til festing av golvet.

Full størrelse

bygning nr.2
Comments:
Garnstonga heng i eit oppheng som er festa til betane( bjelkane på skukken) og vert brukt til å tørka og henga garna på.

Full størrelse

bygning nr.3
Comments:
Bygning nr.3 , kisteverkstad, står til venstre på bilete og har vore nytta til produksjon av kister.
Ved sida av kisteverkstaden står eit naust , bygning nr. 4

Full størrelse

bygning nr.3
Comments:
Kisteverkstad
Lengde 1054cm breidde 468cm høgde 595cm

Full størrelse

bygning nr.3
Comments:
Kisteverkstad

Full størrelse

bygning nr.4
Comments:
Naust. Lengde 837 breidde 460cm

Full størrelse

bygning nr.5
Comments:
Smie. Her har m.a. vore smidd beslag for kisteproduksjonen.Oppmåling: lengde 390cm breidde 330cm , høgde 3meter

Full størrelse

bygning nr.5

Full størrelse

bygning 7,8,9 og 10
Comments:
I framgrunnen ser me grunnane etter meieriet som stod på eimskipskaia/
dampskipskaia.

Full størrelse

bygning 7
Comments:
Har vore lagerskur for handelslaget. Oppmåling lengde 505cm, breidde 440cm høgde 220cm

Full størrelse

bygning 7

Full størrelse

bygning nr.8
Comments:
naust, oppmåling: lengde 920cm, 630cm og høgde 215cm

Full størrelse

bygning nr.8

Full størrelse

bygning nr.10
Comments:
Opphaveleg kisteverkstad. No vert det nytta som galleri.
Lengde 1597cm breidde 444cm høgde 565cm

Full størrelse

bygning nr.10

Full størrelse

Bygning 11,12
Comments:
Ved sida av Galleriet til venstre i bilete, ser me bygning 11 og 12.

Full størrelse

bygning nr.11
Comments:
Tidlegare kisteverkstad. Treskofabrikk frå ca 1923 til 1950-talet. Etter
ca 50 år har Treskoverkstadens vener starta opp att treskoproduksjonen.
Lengde 1007cm

Full størrelse

bygning nr.12
Comments:
Opphaveleg eit maskinhus for kisteproduksjon, i dag vert det nytta som sundagssommarkafe i regi av Vener av Mjøsvågen.
På Kleiva, oppe til venstre, er ei smie (ikkje nummerert) der det m.a.
vart laga beslag for kisteproduksjonen.
Lengde 864cm breidde 470 høgde 643cm

Full størrelse

bygning nr.12

Full størrelse

Bygning 13, 14, 15, 16
Comments:
Innerst i Mjøsvågen ligg det også fleire naust.

Full størrelse

Bygning nr.13
Comments:
Naust. På eit lite skilt står det Høyonaustet.
Oppmåling lengde 930cm breidde 543cm
høgde 445cm

Full størrelse

Bygning nr.13

Full størrelse

bygning nr. 14
Comments:
Naust, Oppmåling: 641cm , breidde 372cm høgde 510cm

Full størrelse

bygning nr. 14

Full størrelse

bygning nr. 14
Comments:
Restar etter gamle lunnar framfor naustet.

Full størrelse

bygning. 15
Comments:
Naust, vart ikkje registrert

Full størrelse

bygning nr. 17, 18, 19 ,20
Comments:
Innerst i Mjøsvågen.

Full størrelse

bygning nr.17
Comments:
Naust
Oppmåling 778cm, breidde 450cm

Full størrelse

bygning nr.17

Full størrelse

bygning nr.17
Comments:
Gamal stø med fin steinbryggja

Full størrelse

bygning nr.17 og 18
Comments:
Gamal båtstø med fin steinbryggja

Full størrelse

bygning nr.18
Comments:
Gamalt tømmernaust.
Lengde 820cm, breidde

Full størrelse

bygning nr.18

Full størrelse

bygning nr.18

Full størrelse

bygning nr.18

Full størrelse

bygning nr.18

Full størrelse

bygning nr.18

Full størrelse

bygning nr.18
Comments:
Båtstø med steinbryggja

Full størrelse

Bygning nr. 19
Comments:
Naust. Oppmåling lengde 621cm breidde 427cm høgde 400cm

Full størrelse

Bygning nr. 19

Full størrelse

Bygning nr. 19

Full størrelse

bygning 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24, 25, 26 ,27

Full størrelse

Bygning nr. 19, 20, 21, 22
Comments:
Dei 2 store, grøne bygningane som heng saman, har vore Hanstvedt
Møbelfabrikk.

Full størrelse

bygning nr.22
Comments:
naust. Lengde 651cm , breidde 328cm , høgde 148cm

Full størrelse

bygning nr.22

Full størrelse

bygning nr.22
Comments:
Båtstøa

Full størrelse

bygning nr.23
Comments:
Tidlegare kisteverkstad.
Lengde 892cm, breidde 775cm , høgde 650cm

Full størrelse

bygning nr.23
Comments:
Tidlegare kisteverkstad.

Full størrelse

bygning nr.23

Full størrelse

bygning nr.23

Full størrelse

bygning nr.23

Full størrelse

bygning nr.23

Full størrelse

bygning nr.23

Full størrelse

bygning nr. 27
Comments:
Hosanger trådstift og gjerdenotfabrikk. Her var på 1920-talet stor
produksjon av not til revebur. Her har og vore m.a. veveri, butikk,
forsyningsnemnd, trygdekontor og markiseproduksjon.

Full størrelse