miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Vis resultater > Gamle oppskrifter, vestnorsk vidjemaking

Gamle oppskrifter, vestnorsk vidjemaking


Aktivitet:Kulturminnet vårtHovedside Vis resultater
Dato:11.12.2007
Deltaker:Arne HøylandDeltakerside
Område:Gamle oppskrifter; vestnorsk vidjemaking (Lindås, Hordaland)Områdeside

Tittel mangler
Comments:
ØVSTEDAL 28.05.02.


I dag skal Knut vri vidjer. I Øvstedalen har dei nytta bjørkerenningen som emne til vidja. Når bjørkerenningen vert vridd slik denne biletserien viser, så vert han mjuk og frykteleg sterk. Før tauget og strengen kom i bruk, vart vidjo mykje brukt rundt på gardane til å surra og festa med. Knut seier det slik: Han far vrei vidje når han va på stølane. - Vidjena vart og brukt i smalafloren te å halda oppe jøte med,hengde dei opp ette vidja. Så legg han til : dei vrei no vidja heila året. Dei kunne og brukast på ei grind elle ein slede dei hengde nåke borti.
På bilete ser me tre av vidjene som vart vridde i dag.
Copyright:
Arne Høyland

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Utsyn mot Tverrelvdalen, ein sidedal til Øvstedal.
I området til høgre for granane midt på bilete ligg Slettebakkjen og her i området skal Knut finna emne til vidja.Klikk direkte på bileta og du får ekstra stort bilete.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Me går sørover langs ein skogsveg og bort til Slettebakkjen som før i tida var eit gamalt seterområde for nokre av gardane nede ved Bolstadfjorden.
I utkanten av Slettebakkjen, får Knut auga på nokre bjørkerenningar som han vil sjå nærmare på.

Knut seier dette:
Innmark so veks te med bjørk e ofta fine emne.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Bjørkerenningen midt på bilete vil Knut prøva å vri vidje av. Det finst fleire metodar for å vri vidja, Knut brukar metoden som han vaks opp med i Øvstedal.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut tek fram kniven og byrjar å kvista renningen frå toppen og ned mot rota. Renningen står rotfast i bakken.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
kvisting

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
kvisting

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
kvisting

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
kvisting

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
kvisting

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
kvisting

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut byrjar å vri bjørkerenningen , vrir ei vidja

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut brukar ein slags sveiveteknikk når han vrir vidja, renningen står rotfast i bakken

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut vrir vidja, merk sveiveteknikken. Dei ska dela seg i fibrane,ikkje knekkja, seier Knut.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut vrir vidja

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut vrir vidja

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut vrir vidja

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut vrir vidja,merk sveiveteknikken. Never og barken losnar frå veden eter kvart som han vrir, Knut kommenerer det slik: No e ho no bjynt å låsa

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut vrir vidja,merk sveiveteknikken

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut vrir vidja,merk sveiveteknikken

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Vidja er vridd og Knut kappar ho med kniven nede ved bakken

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut har kappa renningen litt ovanfor rota og byrjar å forma til det han kallar for ei lykkja.
Knut seier det slik: - detta e no da dei kalla ei lykkja, brukt på ei grind eller ein slede dei hengde nåke borti.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut lagar ei lykkja

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut lagar ei lykkja

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut lagar ei lykkja

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut lagar ei lykkja

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut lagar ei lykkja

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut lagar ei lykkja

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut lagar ei lykkja

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut har vridd ei vidja og laga ei lykkja av ho. Lykkja kan ein ikkje opna, det er ei fast lykkja i motsetnad til spenningen som kan opnast. Knut oppsummerer:
Ho va litt før grov og litt mykje kvist.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Detaljbilete av lykkja. Denne kan ikkje opnast,det er ei fast lykkje i motsetnad til spenningen.
Copyright:
Arne Høyland

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Me går vidare, Knut ser etter nye vidjeemne.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut går bort til ei klynga med ungbjørk og renningar som veks i utkanten av ei slåttemark.Han ser på dei men finn ikkje noko som freistar til vidjebruk.Han seier dette: - Her har dei vokse før seint med markakanten, her e myrjord,dei vert litt før tjukke og sprøe. Vis da e råtakvist,so vert dei litt sprøe. Dei so veks fort og strekkje seg ette lyse,e best Me går vidare, no vil han laga ein vidjespenning.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut finn ein lang tynn bein renning og går i gang med å kvista han.
Det er lite kvist på renningen,ein del av kvistane er brotna av seg sjølv.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut er ferdig med å kvista emnet og kappar det i toppen.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut går i gang med å vri vidja.Brukar same prosedyrane som på den foregåande
Vidja, vrir på rot, byrjar i toppen og vrir ho nedover mot rotenden. Never og bark losnar av seg sjølv etter kvart som han vrir.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut vrir vidja

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Vidja er vridd og vert kappa nede ved rota.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut finpussar kappendane med kniven.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut lagar ein spenning av vidja, eller vidjespenning, ein slik som Askeladden hadde med seg då han målband kongsdottra.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Knut lagar spenning av vidja.

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Spenningen er ferdig, og den kan opnast og lukkast. Her kan det høva å avslutta med nokre setningar frå evenyret om Askeladden som målbandt kongsdottra, der heiter det m.a.:

Det var godt og varmt her, sa Askeladden

Det er varmere i glohaugen, sa prinsessa

Det var råd å få steikt skjæra mi her da, spurte Askeladden

Jeg er redd hun sprekker, sa kongsdatteren

Å, det har ingen nød, jeg slår omkring denne vidjespenningen, sa Askeladden

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Spenningen som Knut laga er merka og klar for levering til NHU som vedlegg til dokumentasjonen. Her kan ein sjå at i eine enden av vidja er det ei lita lykkje som gjer at spenninen kan opnast , lykkja kan løysast frå tjukkenden på vidja.
Copyright:
Arne Høyland

Full størrelse

Tittel mangler
Comments:
Eit lite utval vidjer som Knut vrei i dag. Nokon av dei vil Knut bruka til vidjebinding på skia.
Copyright:
Arne Høyland

Full størrelse