miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Vis resultater > Hammer gamle skole

Hammer gamle skole


Aktivitet:Bilder av området»Hovedside Vis resultater
Dato:07.09.2002
Deltaker:Losby besøksgårdDeltakerside
Område:Hammer gamle skole (Lørenskog, Akershus)Områdeside

Hammer gamle skole 100 år
Comments:
Hammer gamle skole slik den framstår i dag sett fra Gamleveien med spiret av Lørenskog kirke i bakgrunnen.

Den opprinnelige Hammer skole sto ferdig 23. januar 1862 da ungene for første gang møttes i skolestua med lærer og kirkesanger Torkel Johnsen. Den eldste bygningen huset foruten skolestua også et såkalt prestekammer som skulle tjene til møtelokale for offentlige møter. I bygningen var også en lærerleilighet.

Men huset av 1862 var i det hele og store ganske dårlig. I et referat fra skolekommi-sjonens møte 17. juli 1872 kan en lese: "Det henstilles til commune-bestyrelsen at drage omsorg for lærerens beboelsesleilighet i huset ved Kirken bliver etterseet, da han i dag fremstillede seg og klagede over at det var saadan træk i det mellemste værelset at om vinteren kunne sneen som blev om aftenen siddende ved skolelærerens støvler ikke optøie."

Denne bygningen sto i vel 40 år, og ble revet i 1902 da dagens Gamle hammer skole sto ferdig til bruk.

I kulturminneåret "Da klokka klang..." er Hammer gamle skole 100 år.
Date:
08.09.2002
Copyright:
Willi Flatmo

Full størrelse

Inngangspartiet på Hammer gamle skole
Comments:
Inngangspartiet virker innbydende med en røstformet portal. Røstet er holdt oppe av fire tresøyler som er utsmykket med med ornamentikk i toppen. Gjennom årene har skolebygningen gjennomgått mange forandringer. I 1918 ble det bygd et bryggerhus, men bare en del av kjelleren ble utgravd. I 1939 kom tannlegen og "prestekammeret" ble brukt som tannlegekontor. Den største forandringen kom trolig i 1950. Da fikk skole vann fra vannverket, og resten av kjelleren ble utgravd. Der ble det plass til vannklosetter, dusjer, garderober, bryggerhus og boder.
Deler av den mørke lørenskoghistorien i begynnelsen av forrige århundre er knyttet til Hammer gamle skole. Kommunen fikk sterk folkeøkning og måtte slite med fattigdomsproblemer og stor arbeidsledighet. Det daværende fattigstyret måtte ha et møtelokale, og valget falt på "prestekammeret" i Hammer gamle skole. Fattigloven av 1845 gjaldt langt utover mellomkrigstida. Loven behandlet de fattige strengt, og hadde til hensikt å skremme folk bort fra datidens hjelpeapparat. Trolig har mang en lørenskoging fått sin skjebne beseglet på Gamle hammer skole.
Date:
08.09.2002
Copyright:
Willi Flatmo

Full størrelse

Klasserommet
Comments:
Hammer gamle skole åpnet sine dører under kulturminnedagen "Da klokka klang ..." I den forbindelse var et hjørne i et av de gamle klasserommene omgjort til ei gammel skolestue med en gammel "toseterpult", en gammel globus, gamle lærebøker, to kart, kuleramme og kateter. Det gamle kartet til høyre på bildet, er for øvrig et lokalt kart over Lørenskog der alle gårsnavn innenfor "Gamleveienringen", Fjellhamar, Røykås, Rasta, Vallerud og Kinnskogen er med. Kartet ble et populært innslag.
Date:
08.09.2002
Copyright:
Willi Flatmo

Full størrelse

Rettskrivning av 1893
Comments:
Skolen har flere av de gamle lærebøkene i behold i sitt bibliotek. Denne er fra 1893, og i forordet kan vi lese:
"Det skrevne ord spiller en stor rolle i vore dage. De fleste vigtige spørgsmaal afgjøres skriftlig. Da folk stadig pleier at sætte pris paa det, de har brug for, agter de høit den kunst at kunne udtrykke sig skriftlig, medens den, som ikke kan skrive for sig
paa en sprogrigtig maade, ikke regnes for at være fuldt uddannet, hvor mange kundskaber han ellers er i besiddelse af."
Kanskje kunne disse bevingende ord være til ettertanke for dagens kule og sensasjonshungrige skribenter og TV reportere?
Date:
08.09.2002
Copyright:
Willi Flatmo

Full størrelse

Klassebilde fra 1875
Comments:
Bildet viser Torkel Johnsen midt på til venstre med sine elever ca. 1875. Johnsen var lærer ved Hammer skole i 36 år fordelt over to perioder 1855-1871 og 1848-1905. I en ode til Hammer skole og Johnsen skrev en tidligere elev, Johan Hammer, i første strofe: "Skolen blev bygget i attenhundreogsekstito, det var Torkel Johnsen som overtok. Han holdt skole i femti år, Skjegget blev hvitt og likedan hans hår og store ord det om han går." Og i ei strofe lengre ned: "På den manglende skrivekunst måtte Johnsen ofte bøte og han hjalp mang en bonde med pantebrev og skjøte. Det skjedde alltid med påholden penn og for denne hjelp fikk han mang en venn." Da dagens Hammer gamle skole sto ferdig i 1902, ble den gamle skolestua revet, flyttet og bygd opp som våningshus på Vesle Stensrud. Der var den i bruk til den brant opp i 1958.
Date:
08.09.2002
Copyright:
Lørenskog kommune

Full størrelse

Klassebilde
Comments:
Flere av de tidligere elevene som har hatt sin skoletid på Gamle hammer hadde møtt fram "Da klokka klang ..." på kulturminnedagen. Her har de alle sammen tatt plass rundt "toseteren".
Date:
08.09.2002
Copyright:
Willi Flatmo

Full størrelse

Klassens eldste
Comments:
Erling Røiri var den eldste av de gamle elevene. Han er over åtti år gammel.
Date:
08.09.2002
Copyright:
Willi Flatmo

Full størrelse

Hammer skoles fane
Comments:
Hammer skoles fane ble avduket 17. mai 1955. Ragna Ulnes skrev denne oden til avdukingen av fanen: "Ser du fanen vår som er ny i år, som så vakker er hvit og blå, som er blomsterstrødd og har stjerne på? Så prektig den er i silke så fin så glad viden ser, den er din og min. Den er vårt merke, - om mangt går på tverke under fanen vi samles trofaste - sterke. Dens budskap vi tyder som stort og godt. Det budskap vi lyder - vi har det fått". Og i siste strofe: "Nå vil vi den bruke så ofte vi kan til ære for skole, for folk og for land." Fanen er hengt opp til fotografering i trappa til andre etasje.
Date:
08.09.2002
Copyright:
Willi Flatmo

Full størrelse

Fanens bakside
Comments:
Datoen 24. januar 1862 på baksiden av fanen, henspeiler til den dagen da den eldste Hammer skole var ferdig. Da møttes lærer og kirkesanger Torkel Johnsen og elevene for første gang i den nye skolestua. Den gamle skolestua sto i vel 40 år. Da dagens Hammer gamle skole sto ferdig i 1902, ble den gamle skolestua revet, flyttet og bygd opp som våningshus på Vesle Stensrud. Der var den i bruk til den brant opp i 1958. Carsten Lien som hadde tegnet fanen sier bl. a.: "Alltid når jeg gikk igang med å tegne en skolefane, tenkte jeg - det er først og fremst barna som skal ha den. De skal oppleve fanen og, om mulig, bevare den i sin erindring. Ja, jeg har tenkt at den bør bevares blant de gode og lyse minner fra skoletiden. Derfor har jeg alltid syntes det var en vanskelig oppgave å tegne en skolefane. Dens motiver blir på en måte et bilde på skolen, hva den er for oss både som barn og voksen. Gir motivene tidløse begreper eller varige inntrykk for dem som regner fanen som sin?"
Date:
08.09.2002
Copyright:
Willi Flatmo

Full størrelse

Skolefane fra Fredheim skole
Comments:
Skolefanen fra Fredheim skole var også funnet fram. Fredheimsfanen er en annen av de gamle skolefanene som lørenskogskolene er så stolte av. Fredheim skole er ikke i bruk som skole i dag.
Date:
08.09.2002
Copyright:
Willi Flatmo

Full størrelse

Fanens bakside
Comments:
Baksida av fredheimfanen hadde disse formanende ord til universell ettertanke.
Date:
08.09.2002
Copyright:
Willi Flatmo

Full størrelse

Undervisning
Comments:
Naturligvis måtte den gamle "toseteren" prøves. Inger er en litt uoppmerksom elev mens Elin forteller om øyhopping i Lofoten. Med sin lite konsetrasjonon om undervisningen, er Inger nok ikke en tidstypisk elev. I den gamle skolestua hersket det disiplin og oppmerksomhet overfor læreren. Enkelte lærere var til og med rene tyranner. Magnus Hansen, født i Lørenskog 1874, minnes dette fra sin skoletid på Hammer. "Det var litt av hvert på skolen i den tid. Blant andre hadde vi en lærer på Hammer skole. Han prylte barna så naboene på Røiri hørte skrikene og kom for å ta vare på barna."
Date:
07.09.2002
Copyright:
Willi Flatmo

Full størrelse

Dagligstua
Comments:
Et annet av de gamle klasserommene er i dag ei trivlig dagligstue og spiserom for mange av kommunens ansatte når de er på kurs på Gamle hammer. Traktamentet er særlig kjent for sine velsmakende vafler. Rommet kan også på visse betingelser leies ut til andre arrangemment som konfirmasjon, lærersammenkomster o.l.
Date:
08.09.2002
Copyright:
Willi Flatmo

Full størrelse

Den "siste" elev
Comments:
Enkelte elever fant seg så godt til rette på Gamle hammer at de har hatt vanskelig for å forlate skolen. Trond var en av de siste elevene som gikk på der. Han er i dag vaktmester på Hammer (nye) skole og minnes ofte skoledager på "Hammer gamle ..."
Date:
07.09.2002
Copyright:
Willi Flatmo

Full størrelse