Skema til interview

Printer friendly version

Kønnet på den interviewede

 
Dreng/mand
 
Pige/kvinde

Alder på den interviewede

 
0-9 år
 
10-19 år
 
20-29 år
 
30-39 år
 
40-49 år
 
50-59 år
 
60-69 år
 
70-79 år
 
80-89 år
 
90 år eller ældre

Klima og klimatilpasning

I hvilken grad tror du på at vi allerede er igang med at se konsekvenserne af klimaforandringerne?

 
I høj grad
 
I nogen grad
 
I mindre grad
 
Overhovedet ikke
 
Ved ikke

Tror du at klimaforandringerne er menneskeskabte?

 
Ja, de er menneskeskabte
 
Nej, de er ikke menneskeskabte
 
Jeg tror ikke på klimaforandringer
 
Ved ikke

Tror du at klimaforandringerne vil medføre negative konsekvenser for vores samfund?

 
Ja, det vil føre til uheldige konsekvenser
 
Nej, ingen betydelige konsekvenser
 
Ikke sikker/ved ikke

To what extent are you worried about the consequences climate change may have for you and your family?

 
I høj grad
 
I nogen grad
 
I mindre grad
 
Overhovedet ikke
 
Ved ikke

Hvordan tror du at klimaforandringerne vil påvirke dit lokalområde?

 
Positivt
 
Negativt
 
Begge
 
Overhovedet ikke
 
Ved ikke

Har du selv planer om at gøre noget for at sikre din ejendom mod klimaændringerne?

 
Ja
 
Nej
 
Ved ikke

Hvor vigtig mener du det er, at kommunen har udarbejdet planer for, hvordan de vil håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne der hvor du bor?

 
Meget vigtigt
 
Ganske vigtigt
 
Lidt vigtigt
 
Ikke vigtigt
 
Ved ikke

Ønsker du mere information fra offentlige myndigheder om hvad klimaforandringerne kan betyde for det område du bor i?

 
Ja
 
Nej
 
Ved ikke

Kommentarer eller uddybning af svarene i skemaet