Vejledning

Denne aktivitet giver klassen mulighed for at arbejde med lokale hændelser, både de som skyldes ekstremvejr og andre "naturkatastrofer". Desuden kan eleverne interviewe lokalbefolkningen om spørgsmål, som knytter sig til klima og klimatilpasning.

Registrering af ekstremvejr og andre specielle naturhændelser i lokalområdet 

Her kan klassen registrere en eller flere lokale hændelser, både ekstremvejr og andre specielle naturhændelser. Det står jer frit at afgøre om hændelsen er ekstrem i forhold til det som er normalt i jeres lokalmiljø. Det er ikke nødvendigt at hændelsen falder ind under denne definition af ekstremvejr:

Definition af ekstreme vejrhændelser:

Vinden eller nedbøren er så kraftig, forventet vandstand er så høj eller snefaldet så stort, at liv og værdier kan gå tabt, hvis ikke samfundet er særligt forberedt på situationen. (Kilde: Norges metrologiske institut)

Registrer tidspunktet for hændelsen og beskriv hvad der skete. Opgiv hvilke kilder du har brugt (f.eks. mediernes dækning af hændelsen, folk der har oplevede det som skete, historiske kilder). I feltet til at registrere konsekvenserne er det vigtigt at skrive om eventuelle skader som hændelsen forårsagede. For eksempel:

  • Personskader eller dødsfald
  • Skader på ejendom (bygninger, biler, hegn o. lign)
  • Skader på transportnettet (hvor mange dage var vejen lukket)
  • Forurening (f.eks. ved oversvømmelse)
  • Tab af æstetiske værdier

Har I selv billeder af naturhændelsen, vil det være godt at lægge et foto ind sammen med registreringerne. Der kan også lægges link ind med mediernes dækning af det som skete.

Interview om klima og klimaforandringer

Hvad er folks tanker om klima og klimaforandringer? Du kan bede personer i dit lokalområde (for  eksempel forældre, bedsteforældre eller naboer) om at besvare et kort spørgeskema, eller du kan vælge at besvare spørgeskemaet selv. Du kan registrere så mange spørgeskemaer som du ønsker.

Ved postering af mange interviewskemaer kan det være praktisk at bruge elevkodefunktionen. Det gøres ved at læren logger sig ind og vælger "opret elevkode" på det pågældende spørgeskemaet for aktiviteten. Eleverne kan så logge sig ind med denne kode og poste hver deres spørgeskemaer.