Vis resultater

Alle sider»
Compare:

I hvilken grad tror du på at vi allerede er igang med at se konsekvenserne af klimaforandringerne?

I høj grad
29%(435)
I nogen grad
49%(732)
I mindre grad
14%(218)
Overhovedet ikke
3%(49)
Ved ikke
5%(74)

Tror du at klimaforandringerne er menneskeskabte?

Ja, de er menneskeskabte
75%(1135)
Nej, de er ikke menneskeskabte
10%(157)
Jeg tror ikke på klimaforandringer
3%(46)
Ved ikke
11%(170)

Tror du at klimaforandringerne vil medføre negative konsekvenser for vores samfund?

Ja, det vil føre til uheldige konsekvenser
70%(1049)
Nej, ingen betydelige konsekvenser
13%(199)
Ikke sikker/ved ikke
17%(260)

Hvordan tror du at klimaforandringerne vil påvirke dit lokalområde?

Positivt
5%(70)
Negativt
31%(465)
Begge
37%(565)
Overhovedet ikke
10%(157)
Ved ikke
17%(251)

To what extent are you worried about the consequences climate change may have for you and your family?

I høj grad
10%(153)
I nogen grad
36%(539)
I mindre grad
37%(561)
Overhovedet ikke
13%(189)
Ved ikke
4%(66)

Har du selv planer om at gøre noget for at sikre din ejendom mod klimaændringerne?

Ja
18%(264)
Nej
61%(922)
Ved ikke
21%(322)

Hvor vigtig mener du det er, at kommunen har udarbejdet planer for, hvordan de vil håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne der hvor du bor?

Meget vigtigt
28%(415)
Ganske vigtigt
36%(539)
Lidt vigtigt
19%(290)
Ikke vigtigt
8%(120)
Ved ikke
10%(144)

Ønsker du mere information fra offentlige myndigheder om hvad klimaforandringerne kan betyde for det område du bor i?

Ja
50%(747)
Nej
36%(547)
Ved ikke
14%(214)