Type aktivitet:

  • observation
  • interview

Registrering:

  • ekstremvejr- hændelser
  • interview blandt folk

Udstyr:

  • spørgeskema
  • notatblok
  • kamera

Har der været oversvømmelse, jord- eller stenskred, eller andre naturhændelser der hvor du bor? Her kan du registrere både gamle og nye hændelser. Du kan også interviewe folk om klimaændringer.

Ved at registrere ekstreme vejrhændelser er du med til at give forvaltningen, både lokalt og nationalt et godt grundlag til at vurdere beredskabet i samfundet. Gennem kontakt med kommunen og andre kan du være med til at diskutere hvordan beredskabet skal være i din kommune. Registrering på Miljølære er det første skridt i et arbejde mod samfundsansvar og deltagelse.

Der er to muligheder i denne aktivitet:

  • Rapportering af vejrhændelser og konsekvenser lokalt.
  • Interviews der spørger om folk om deres opfattelser af klimaændringer og det lokale beredskab.

Disse aktiviteter bliver udført ens i hele Norden. Datagrundlaget bliver derfor sammenligneligt for et stort område. Både lokale og nationale myndigheder vil have interesse i de oplysninger som kommer frem. For skoler og andre kan materialet bruges til diskussioner omkring beredskabet og planlægningsarbejdet lokalt.

Siste registreringer

Sortland videregående skole, Trym Sommerseth (Nordland, Norway) — fredag 6. februar 2015

Sortland videregående skole, Magnus Karlsen (Nordland, Norway) — fredag 1. juni 2018

Sortland videregående skole, Gard Isak Nordmeland (Nordland, Norway) — onsdag 30. mai 2018

Sortland videregående skole, Gard Isak Nordmeland (Nordland, Norway) — onsdag 30. mai 2018

Sortland videregående skole, Mathilde (Nordland, Norway) — onsdag 30. mai 2018

Sortland videregående skole, Magnus Karlsen (Nordland, Norway) — onsdag 30. mai 2018

Sortland videregående skole, Mathilde (Nordland, Norway) — onsdag 30. mai 2018

Sortland videregående skole, Sindre Tøllefsen (Nordland, Norway) — onsdag 30. mai 2018

Sortland videregående skole, Sindre Tøllefsen (Nordland, Norway) — onsdag 30. mai 2018

Leiknes skule, Andrine (Hordaland, Norway) — fredag 26. februar 2016