Miljolare.no

Art: Bosmina coregoni

Denne arten viser ganske stor variasjon i kroppsform. Flere navngitte former med usikker systematisk status inngår i denne arten. Overganger mellom dem forekommer ofte, og har forvirret naturforskerne i over 100 år. I de senere år har studier av innsjøsedimenter avklart endel av forholdene mellom arter og former. Like etter istiden var B.longispina enerådende langt nedover på kontinentet. Etterhvert kom også B.coregoni, som senere har gitt opphav til stor formvariasjon. Dette settes i sammenheng med at innsjøene er blitt mer produktive med tiden. B.coregoni kan derfor benyttes som en indikator på eutrofiering. Mekanismene bak dette er lite kjent, og arten kan også finnes under oligotrofe forhold. I Norge er den lite kjent, men forkommer i eutrofe innsjøer på Østlandet. Nokså uventet ble den funnet på Karmøy av Kopervik vgs.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Underrekke  Krepsdyr (Crustacea)
Klasse   Bladføttinger (Branchiopoda)
Orden    Vannlopper (Cladocera)
Familie     Bosminidae
Slekt      Bosmina
Art       Bosmina coregoni