Miljolare.no

Slekt: Branchinecta

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Underrekke  Krepsdyr (Crustacea)
Klasse   Bladføttinger (Branchiopoda)
Orden    Tusenbeinkreps (Anostraca)
Slekt     Branchinecta
Art      Langhalet tusenbeinkreps (Branchinecta paludosa)