Miljolare.no

Art: Dvergsoleie (Ranunculus pygmaeus)

Dvergsoleie (Ranunculus pygmaeus)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Kjennetegn: Har små, gule blomster med 5 kronblad som sitter enkeltvis. Planten hører til på fjellet og blomstrer fra juli til august. Bladene sitter på lange skaft, de er lysegrønne og dypt handfliket. Dvergsoleie kan likne på setersoleie, men setersoleie er mer krypende og blomsten har bare 3 kronblad.

Dvergsoleie vokser på fjellet på fuktige, grusete steder og i snøleiene. Den er litt kalkkrevende. Av og til går den under skoggrensa langs bekker og sig.

Den fins i hele fjellkjeden fra Setesdal til Finnmark. Den er også vanlig på Svalbard.

Rødlistestatus (2021): Nær truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Soleiefamilien (Ranunculaceae)
Slekt      Soleieslekta (Ranunculus)
Art       Dvergsoleie (Ranunculus pygmaeus)