Miljolare.no

Art: Børsteflaggermus (Myotis nattereri)

Kjennetegn: Overside grålig med svak bruntone, tydelig gråere enn vannflaggermus. Lys gråhvit underside med nokså skarpt skille mellom over- og underside. Lys ansiktshud, ører når 5 mm utenfor snutespiss når de brettes framover. Spiss snute. Kroppslengde 42-50 mm, hale 38-47 mm, vingespenn 25-28 mm og underarmslengde 36-43 mm. Vekt 5-13 gram. Nattaktiv.

Habitat: Hele Europa (unntatt Balkanlandene), og Nord-Afrika og Asia østover til Japan. Finnes skog og kulturlandskap, dagleier i hule trær og bygninger, vinterdvale i grotter, huler og fuktige kjellere.

Næring: Lite kjent. Snapper dagaktive insekter som har slått seg til ro for natten fra vegetasjon.

Formering: Kjønnsmodner trolig i første leveår. Ynglekolonier med 20-80 hunner. En unge fødes i juni-juli.

Engelsk navn: Natterer's bat

Rødlistestatus (2015): Kritisk truet

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Flaggermus (Chiroptera)
Underorden     Småflaggermus (Microchiroptera)
Familie      Glattneseflaggermus (Vespertilionidae)
Slekt       Myotis
Art        Børsteflaggermus (Myotis nattereri)