Miljolare.no

Art: Vårpengeurt (Thlaspi carulescens)

Vårpengeurt (Thlaspi carulescens)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Vårpengeurt ble innført til landet på 1870-tallet fra Mellom- og Søreuropa hvor den er en fjellplante. Den har nå etablert seg i tørre enger, på berg og i åpen tørr skog helt opp til snaufjellet. Planten er vanlig i hele landet nord til Troms. Vårpengeurt er flerårig og har blad på lange skaft i en rosett ved basis som kan overvintre. De hvite eller lyselilla blomstene blomstrer allerede i april. Fruktene (skulpene) er hjerteforma med små vingekanter. Pengeurt som den kan likne på, har større og breiere vingekanter på fruktene.

Engelsk navn: Alpine Penny-cress

Fremmedartslista 2018: Potensielt høy risiko

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Korsblomstfamilien (Brassicaceae)
Slekt      Pengeurtslekta (Thlaspi)
Art       Vårpengeurt (Thlaspi carulescens)