Miljolare.no

Slekt: Tufs (Sphacelaria)

Tufs (Sphacelaria)
Opphavsrett: Per Arvid Åsen (1980)

Tufs-artane kan skiljast frå kvarandre på forgreining og formeiringsorganer. Det er likevel von om at tufs funnen på skolmetang er skolmetufs (Sphacelaria cirrosa). Bruntufs og skolmetufs har vist seg å vera samme art. Den er utbreidd langs heile kysten, men det som tradisjonelt er kalla skolmetufs er sjeldan i Nord-Noreg.

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Rekke Ochrophyta
Divisjon  Brunalgar (Phaeophyta)
Klasse   Brunalgar (Phaeophyceae)
Orden    Sphacelariales
Familie     Sphacelariaceae
Slekt      Tufs (Sphacelaria)
Art       Bruntufs (Sphacelaria cirrosa)
Art       Fjærtufs (Sphacelaria plumosa)