Miljolare.no

Art: Fjæreplytt (Calidris maritima)

Fjæreplytt (Calidris maritima)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Fjæreplytten er hos oss stort sett en fjellfugl i hekketiden, men finnes også ved kysten i Finnmark. I områder med steinete strender, eller fuktige områder på fjellvidda, finner arten sin næring. Den består av muslinger, krepsdyr og insekter. Grønne ferskvannsalger kan i visse områder også utgjøre endel av kosten. Den hekker på flate områder, med lav vegetasjon. Om vinteren påtreffes den utelukkende ved isfri kyst. Fjæreplytten er den vadefuglen som overvintrer i størst antall i Norge. De Sør-Norske fuglene overvintrer på de Britiske øyer, mens de Nord-Norske, og Russiske gjerne tilbringer vinteren i Norge. De foretrekker stein- og klippestrand under denne tiden. Bevegelsene om høsten er på sitt største i oktober og november.

Engelsk navn: Purple Sandpiper

Lyd:


Lyd fra fjæreplytt © Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie     Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt      Calidris
Art       Fjæreplytt (Calidris maritima)