Miljolare.no

Slekt: Storburkneslekta (Athyrium)

Andre navn: storburkne

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Rekke  Karsporeplanter (Pteridophyta)
Klasse   Bregneplanter (Pteropsida)
Familie    Storburknefamilien (Woodsiaceae)
Slekt     Storburkneslekta (Athyrium)
Art      Fjellburkne (Athyrium distentifolium)
Art      Skogburkne (Athyrium filix-femina)