Miljolare.no

Slekt: Scenedesmus

Scenedesmus
Opphavsrett: Astrid Saugestad

Slekten Scenedesmus er en av de vanligste slektene av grønnalger.

Pyrenoidene, knyttet til stivelsesproduksjonen, er tydelige hos alle artene. Koloniene dannes ved at cellene henger sammen etter deling. Hos noen får endecellene spesielle utvekster. Scenedesmus krever næringsrike vann- masser. Den er lett å holde i kultur og brukes som næringsorganisme for andre organismer.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Rekke Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse  Grønnalger (Chlorophyceae)
Orden   Chlorococcales
Slekt    Scenedesmus
Art     Scenedesmus acuminatus
Art     Scenedesmus acutiformis
Art     Scenedesmus acutus
Art     Scenedesmus arcuatus
Art     Scenedesmus armatus
Art     Scenedesmus dimorphus
Art     Scenedesmus disciformis
Art     Scenedesmus ecornis
Art     Scenedesmus incrassatus
Art     Scenedesmus obliquus
Art     Scenedesmus opoliensis
Art     Scenedesmus quadricauda