Miljolare.no

Rekke: Bladmoser (Bryophyta)

Bladmoser (Bryophyta)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Kjennetegn: Bladmoser er en stor gruppe planter som inkluderer bjørnemose, torvmose, etasjemose og mange andre. Vi trenger ikke bestemme alle moser til art, ofte er det godt nok å vite at det er en mose! Bladmosene spiller en viktig økologisk rolle. De danner ofte bunndekket i skogene hvor lite annet klarer å vokse, og utgjør hovedmassen av vegetasjonen på myrer og i høyfjellet.

Det er ca 800 arter av bladmoser i Norge.

Bladmosene er oppbygd av stengel og blader. Vokseformen kan enten være opprett og danne tuer (akrokarpe moser), eller være krypende og danne matter (pleurokarpe moser).

De har ofte spesialceller eller strukturer på bladene som gjør dem i stand til å holde på fuktighet og forhindre uttørking.

Bladmosene deles inn i torvmoser, svartmoser og egentlige bladmoser.

Moser oppsto tidlig, og i silur hadde vi moseskoger før de andre plantene kom på banen.

Andre navn: bladmosar

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Moser (Bryophytes)
Rekke  Bladmoser (Bryophyta)
Orden   Hookeriales
Slekt    Hookeria
Art     Dronningmose (Hookeria lucens)
Orden   Hypnobryales
Slekt    Ptilium
Art     Fjærmose (Ptilium crista-castrensis)
Klasse   Sotmoser (Andreaeopsida)
Orden    Sotmose-ordenen (Andreaeales)
Familie     Sotmosefamilien (Andreaeaceae)
Klasse   Tannmoser (Bryopsida)
Underklasse    Leddtannmosar (Bryidae)
Orden     Vrangmose-ordenen (Bryales)
Orden     Flettemose-ordenen (Hypnales)
Underklasse    Skomosar (Buxbaumiidae)
Orden    Grimmiales
Familie     Grimmiaceae
Underklasse    Bjørnemoser (Polytrichidae)
Orden     Bjørnemose-ordenen (Polytrichales)
Underklasse    Firtannmosar (Tetraphididae)
Slekt    Tustmoser (Tortula)
Klasse   Torvmoser (Sphagnopsida)
Orden    Torvmose-ordenen (Sphagnales)
Familie     Torvmosefamilien (Sphagnaceae)