Miljolare.no

Art: Legesteinfrø (Lithospermum officinale)

Andre navn: lækjesteinfrø

Rødlistestatus: Nær truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Rubladfamilien (Boraginaceae)
Slekt      Legesteinfrøslekta (Lithospermum)
Art       Legesteinfrø (Lithospermum officinale)