Miljolare.no

Slekt: Myrtelgslekta (Thelypteris)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Rekke  Karsporeplanter (Pteridophyta)
Klasse   Bregneplanter (Pteropsida)
Familie    Hengevingfamilien (Thelypteridaceae)
Slekt     Myrtelgslekta (Thelypteris)
Art      Myrtelg (Thelypteris palustris)