Miljolare.no

Art: Spissnutefrosk (Rana arvalis)

ÅrArter/grupperLokaliteterDeltakereObservasjoner
19941222
20021111
20091111
20141112
20151111
20201222
20011111
20071111
20221111
Totalt alle år1111112