Miljolare.no

Familie: Fredløsfamilien (Myrsinaceae)

Planteregistreringer
23.04.2007
Kirkebygden barne- og ungdomsskole
(Enebakk, Viken)
Strandvindel (Calystegia sepium)
Krattmjølke (Epilobium montanum)
Fredløs (Lysimachia vulgaris)
Slyngsøtvier (Solanum dulcamara)
Stivdylle (Sonchus asper)
Planteregistreringer
15.09.2022
Kirkebygden barne- og ungdomsskole
(Enebakk, Viken)
Nyseryllik (Achillea ptarmica)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Kjøttnype (Rosa dumalis)
Kanadagullris (Solidago canadensis)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Fuglevikke (Vicia cracca)
 
Planteregistreringer
22.08.2022
Kirkebygden barne- og ungdomsskole
(Enebakk, Viken)
Prikkperikum (Hypericum perforatum)
Prestekrage (Leucanthemum vulgare)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
 
Fremmede arter
22.08.2022
Flaktveit skole
Flaktveit (Bergen, Vestland)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Fremmede arter
22.08.2022
Flaktveit skole
Flaktveit (Bergen, Vestland)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Når kommer våren?
12.06.2022
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
17.05.2022 Voksenstadiet aurorasommerfugl
17.05.2022 Blomstring gjøkesyre
17.05.2022 Blomstring skogstjerne
17.05.2022 Ankomst strandsnipe
17.05.2022 Ankomst vendehals
 
Når kommer våren?
06.06.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
05.06.2022 Blomstring fjellfiol
05.06.2022 Blomstring myrfiol
05.06.2022 Blomstring skogstjerne
Når kommer våren?
31.05.2022
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
31.05.2022 Blomstring kystmyrklegg
31.05.2022 Blomstring skogstjerne
31.05.2022 Ankomst steinskvett
31.05.2022 Blomstring tettegras
31.05.2022 Blomstring tiriltunge
 
Når kommer våren?
31.05.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
30.05.2022 Blomstring skogstjerne
30.05.2022 Blomstring åkersennep
 
Når kommer våren?
24.05.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.05.2022 Blomstring kystmaure
23.05.2022 Blomstring rogn
23.05.2022 Blomstring skogfredløs
 
Når kommer våren?
21.05.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
21.05.2022 Blomstring myrfiol
21.05.2022 Blomstring skogstjerne
21.05.2022 Blomstring marimjelleslekta
 
Når kommer våren?
15.05.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
15.05.2022 Blomstring bleikveronika
15.05.2022 Blomstring blokkebær
14.05.2022 Bladsprett (musøre) osp
15.05.2022 Blomstring skogstjerne
15.05.2022 Blomstring tyttebær
15.05.2022 Blomstring melbærslekta
 
Fremmede arter
04.10.2021
Knarvik ungdomsskule
Juvikstølen (Alver, Vestland)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Fremmede arter
27.09.2021
Giske ungdomsskule
Valderøy kyrkje (Giske, Møre og Romsdal)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Fremmede arter
14.09.2021
Dale barne- og ungdomsskule
Dale (Vaksdal, Vestland)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
1 - 15 av 296 siste»»