Miljolare.no

Art: Fjellfiol (Viola biflora)

Når kommer våren?
04.05.2016
Eli Brattland
Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
04.05.2016 Blomstring fjellfiol
 
Når kommer våren?
19.05.2015
Eli Brattland
Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
19.05.2015 Blomstring fjellfiol
19.05.2015 Ankomst svarthvit fluesnapper
19.05.2015 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
 
Når kommer våren?
28.04.2015
Ranvik ungdomsskole
Fegate/Kverneroa (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
28.04.2015 Blomstring fjellfiol
28.04.2015 Voksenstadiet stikkemygg
28.04.2015 Bladsprett (musøre) bjørkeslekta
28.04.2015 Blomstring bjørkeslekta
 
Planteregistreringer
31.07.2014
Sara Ellen J. Eira Heahttá
Fávrrosorda (Guovdageaidnu - Kautokeino, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Fjellfiol (Viola biflora)
Planteregistreringer
16.07.2014
Skolelaboratoriet i realfag, UiB
Finse forskningsstasjon - Jomfrunut (Ulvik, Vestland)
Kattefot (Antennaria dioica)
Smyle (Avenella flexuosa)
Svarttopp (Bartsia alpina)
Harerug (Bistorta vivipara)
Reinrose (Dryas octopetala)
Setermjølke (Epilobium hornemannii)
Fjellsnelle (Equisetum variegatum)
Fjellbakkestjerne (Erigeron borealis)
Enghumleblom (Geum rivale)
Jåblom (Parnassia palustris)
Tettegras (Pinguicula vulgaris)
Perlevintergrønn (Pyrola minor)
Sølvvier (Salix glauca subsp. glauca)
Gulsildre (Saxifraga aizoides)
Stjernesildre (Saxifraga stellaris)
Bjørnebroddfamilien (Tofieldiaceae)
Fjellfiol (Viola biflora)
Myrfiol (Viola palustris)
 
Når kommer våren?
16.05.2014
Eli Brattland
Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
15.05.2014 Blomstring vårkål
15.05.2014 Blomstring fjellfiol
 
Når kommer våren?
29.05.2013
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
27.05.2013 Blomstring krypsoleie
27.05.2013 Blomstring fjellfiol
27.05.2013 Blomstring marikåpe
 
Planteregistreringer
26.05.2013
Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter/Billefjord skole
kolvik (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Rypebær (Arctous alpinus)
Reinrose (Dryas octopetala)
Greplyng (Loiseleuria procumbens)
Fjelltettegras (Pinguicula alpina)
Mureslekta (Potentilla)
Vierslekta (Salix)
Tuesildre (Saxifraga cespitosa)
Fjellsmelle (Silene acaulis)
Fjellfiol (Viola biflora)
Når kommer våren?
26.05.2013
Olaf Hunsdal
Kjækan (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
24.05.2013 Blomstring bekkeblom
24.05.2013 Blomstring fjellfiol
24.05.2013 Blomstring løvetannslekta
 
Når kommer våren?
19.06.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
01.05.2012 Blomstring snøklokke
05.05.2012 Blomstring hagenøkleblom
26.05.2012 Blomstring bekkeblom
12.06.2012 Blomstring ballblom
05.05.2012 Blomstring hagenøkleblom
06.06.2012 Blomstring hegg
07.06.2012 Blomstring fjellfiol
18.05.2012 Blomstring lerkespore
26.05.2012 Bladsprett (musøre) rogn
13.05.2012 Bladsprett (musøre) hegg
26.05.2012 Bladsprett (musøre) bjørk
05.06.2012 Voksenstadiet stikkeveps
 
Når kommer våren?
19.06.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
29.05.2012 Blomstring hvitveis
22.05.2012 Blomstring blåveis
02.06.2012 Blomstring bekkeblom
10.06.2012 Blomstring ballblom
28.04.2012 Blomstring hestehov
02.06.2012 Blomstring rødsildre
29.04.2012 Blomstring selje
22.05.2012 Blomstring hagenøkleblom
17.06.2012 Blomstring hegg
10.06.2012 Blomstring fjellfiol
10.06.2012 Blomstring lerkespore
17.06.2012 Blomstring løvetannslekta
16.05.2012 Blomstring krokusslekta
 
Fotoherbarium
16.06.2012
Rut Karlstad
Smedstu (Tynset, Innlandet)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Liljekonvall (Convallaria majalis)
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Fjellfiol (Viola biflora)
Når kommer våren?
05.06.2012
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Lundefjellet (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
05.06.2012 Blomstring fjellpryd
05.06.2012 Blomstring lapprose
05.06.2012 Blomstring greplyng
05.06.2012 Blomstring fjellfiol
 
Når kommer våren?
03.06.2012
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
02.06.2012 Ankomst gjøk
02.06.2012 Blomstring ballblom
02.06.2012 Blomstring engsyre
03.06.2012 Blomstring fjellfiol
 
Når kommer våren?
29.05.2012
Eli Brattland
Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
28.05.2012 Blomstring fjellfiol
 
1 - 15 av 44 siste»»