Miljolare.no

Art: Storlom (Gavia arctica)

Når kommer våren?
24.04.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
23.04.2022 Ankomst fjellvåk
24.04.2022 Ankomst storlom
 
Når kommer våren?
24.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
23.05.2021 Bladsprett (musøre) bjørk
24.05.2021 Ankomst storlom
 
Fugler ved foringsplassen
10.05.2021
Dagfin Leine
Langløkken (Øyer, Innlandet)
Trane (25)
Kanadagås (12)
Kvinand (12)
Stokkand (6)
Laksand (3)
Skogsnipe (2)
Storspove (2)
Storlom (1)
 
Fugleobservasjoner
30.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Storlom (Gavia arctica)
Når kommer våren?
01.05.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
30.04.2021 Ankomst storlom
Når kommer våren?
30.04.2021
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
27.04.2021 Ankomst storlom
 
Fugler ved foringsplassen
01.06.2020
Sture Thorgaard
Movassvegen 86 (Levanger, Trøndelag)
Dompap (6)
Blåmeis (5)
Kvinand (4)
Svarttrost (4)
Bokfink (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Kjøttmeis (2)
Storlom (2)
Svartand (2)
 
Når kommer våren?
14.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
12.05.2020 Ankomst jernspurv
14.05.2020 Ankomst storlom
 
Fugleobservasjoner
09.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Storlom (Gavia arctica)
Gulerle (Motacilla flava)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Når kommer våren?
03.05.2020
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
27.04.2020 Blomstring hvitveis
01.05.2020 Ankomst løvsanger
20.04.2020 Voksenstadiet neslesommerfugl
22.04.2020 Ankomst storlom
20.04.2020 Voksenstadiet humler
 
Fugleobservasjoner
23.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Storlom (Gavia arctica)
Når kommer våren?
23.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
23.04.2020 Ankomst storlom
Når kommer våren?
08.05.2019
Paal-Magnus Solvang
Bleik (Andøy, Nordland)
02.05.2019 Ankomst ringtrost
02.05.2019 Sang for første gang ringtrost
02.05.2019 Ankomst storlom
 
Når kommer våren?
03.05.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
28.04.2019 Ankomst småspove
02.05.2019 Ankomst storlom
 
Fugler ved foringsplassen
01.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Stokkand (14)
Kvinand (12)
Krikkand (11)
Toppand (10)
Laksand (8)
Sangsvane (5)
Fiskemåke (4)
Dverglo (3)
Linerle (3)
Kanadagås (1)
Makrellterne (1)
Sivspurv (1)
Storlom (1)
 
1 - 15 av 75 siste»»