Miljolare.no

Art: Hårfrytle (Luzula pilosa)

Når kommer våren?
23.04.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.04.2020 Blomstring rosettkarse
23.04.2020 Bladsprett (musøre) rogn
23.04.2020 Blomstring myrfiol
23.04.2020 Blomstring hårfrytle
 
Når kommer våren?
13.04.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
12.04.2020 Ankomst linerle
05.04.2020 Blomstring hårfrytle
 
Når kommer våren?
12.04.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
12.04.2020 Sang for første gang rødvingetrost
12.04.2020 Ankomst linerle
12.04.2020 Blomstring hårfrytle
12.04.2020 Blomstring engfiol
 
Planteregistreringer
14.06.2019
Stryn vidaregåande skule
Langedalselva ved Karbø (Stranda, Møre og Romsdal)
Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Marikåpe (Alchemilla sp.)
Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Hårfrytle (Luzula pilosa)
Stormarimjelle (Melampyrum pratense)
Bakkesoleie (Ranunculus acris)
Engsyre (Rumex acetosa)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Vendelrot (Valeriana sambucifolia)
 
Når kommer våren?
24.04.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
24.04.2019 Bladsprett (musøre) syrin
24.04.2019 Blomstring spisslønn
24.04.2019 Bladsprett (musøre) spisslønn
24.04.2019 Voksenstadiet nattpåfugløye
24.04.2019 Blomstring hårfrytle
24.04.2019 Blomstring bjørk
24.04.2019 Bladsprett (musøre) bjørk
 
Når kommer våren?
06.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
06.04.2019 Voksenstadiet liten vannløper
06.04.2019 Blomstring hårfrytle
06.04.2019 Voksenstadiet grønn sandjeger
06.04.2019 Voksenstadiet engtordivel
06.04.2019 Voksenstadiet virvlere
 
Når kommer våren?
04.05.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
27.04.2018 Første observasjon krattsnegl
27.04.2018 Voksenstadiet krattsnegl
27.04.2018 Blomstring hårfrytle
 
Når kommer våren?
25.04.2018
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
24.04.2018 Blomstring selje
24.04.2018 Blomstring hårfrytle
24.04.2018 Blomstring engfiol
24.04.2018 Voksenstadiet virvlere
24.04.2018 Voksenstadiet vannløpere
25.04.2018 Voksenstadiet gullbasser
 
Når kommer våren?
22.04.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.04.2018 Blomstring hårfrytle
22.04.2018 Blomstring løvetannslekta
 
Når kommer våren?
20.04.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.04.2018 Blomstring skogfiol
20.04.2018 Blomstring skjellrot
20.04.2018 Blomstring hårfrytle
20.04.2018 Blomstring europalerk
19.04.2018 Bladsprett (musøre) europalerk
20.04.2018 Bladsprett (musøre) bjørk
 
Når kommer våren?
18.04.2018
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
17.04.2018 Blomstring marsfiol
17.04.2018 Blomstring hårfrytle
17.04.2018 Blomstring hvitveis
17.04.2018 Sang for første gang gråtrost
16.04.2018 Ankomst gråtrost
17.04.2018 Blomstring blåveis
 
Planteregistreringer
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 1 hogstfelt 2010/11 (Stranda, Møre og Romsdal)
Edelgran (Abies alba)
Strandsotmose (Andreaea frigida)
Bjørkeslekta (Betula)
Hinnebregneslekta (Hymenophyllum)
Granmatriske (Lactarius deterrimus)
Hårfrytle (Luzula pilosa)
Hengevingslekta (Phegopteris)
Blåbringebær (Rubus caesius)
Frøplanter (Spermatophyte)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Når kommer våren?
01.05.2017
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
01.05.2017 Voksenstadiet sitronsommerfugl
01.05.2017 Blomstring hårfrytle
 
Når kommer våren?
20.04.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.04.2017 Blomstring skogfiol
16.04.2017 Blomstring markfrytle
09.04.2017 Blomstring hårfrytle
20.04.2017 Bladsprett (musøre) alm
20.04.2017 Blomstring gjøkesyrefamilien
 
Når kommer våren?
13.04.2017
Mari Kjennbakken
Nigard Lien (Seljord, Vestfold og Telemark)
13.04.2017 Gåsunger selje
13.04.2017 Ankomst ringtrost
13.04.2017 Blomstring hårfrytle
13.04.2017 Blomstring hvitveis
13.04.2017 Blomstring gullstjerne
 
1-15 av 38 siste»»