Miljolare.no

Familie: Astartidae

Livet i fjæra
29.08.2014
Universitetet i Tromsø
Mjølvik, bløtbunn (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Fjæremark (Arenicola marina)
Astarte sp.
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Sandreke (Crangon crangon)
Sandflyndre (Limanda limanda)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Smådyr i fjøra
04.05.2004
Universitetet i Oslo, Skolelaboratoriet i biologi
Drøbak (Frogn, Viken)
Pelikanfotsnegl (Aporrhais pespelecani)
Kuskjell (Arctica islandica)
Astarte
Sjøstjerner (Asteroidea)
Rur (Balanidae)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Urskjell (Chlamys varia)
Diadematoidea
Knivskjell (Ensis sp.)
Steinboreskjell (Hiatella arctica)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Butt sandskjell (Mya truncata)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Nettsnegl (Nassarius sp.)
Nereidae indet.
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Sadelskjell (Pododesmus)
Leddsnegler (Polyplacophora)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Sjustripet kamskjell (Pseudamussium septemradiatum)
Pepperskjell (Scrobicularia plana)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Skilpaddesnegl (Tectura)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
HOVIS: Innsamling i trekantskrape
09.11.1994
Meløy videregående skole/Avd Inndyr
Englan (Gildeskål, Nordland)
Kuskjell (Arctica islandica)
Astarte sp.
Balanus
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Haneskjell (Chlamys islandica)
Grønnalger (Chlorophyta)
Martaum (Chorda filum)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Krasing (Corallina officinalis)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)
Knivskjell (Ensis)
Brødsvamp (Halichondria panicea)
Stortare (Laminaria hyperborea)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Nereidae
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella)
Kamskjell (Pecten maximus)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Eikeving (Phycodrys rubens)
Andre svamper (Porifera Samlegruppe)
Rødalger (Rhodophyta)
Andre sjømus (Samlegruppe)
Sjøtenner (Scaphopoda)
Tellina