Miljolare.no

Slekt: Cerastoderma

Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Livet i fjæra
12.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Muslinger (Bivalvia)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Snøre-slekta (Chaetomorpha)
Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skattval (Stjørdal, Trøndelag)
Butare (Alaria esculenta)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krepsdyr (Crustacea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Karplanter (Tracheophytes)
 
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krepsdyr (Crustacea)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Svømmekrabber (Portunidae)
Rødalger (Rhodophyta)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Knivskjell (Solenidae)
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Filtsymre (Anemone sylvestris)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Østers (Ostreidae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
04.06.2020
Ytrebygda skole
Sandholna (Bergen, Vestland)
Fugler (Aves)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Livet i fjæra
02.06.2020
Vollan skole
fuglvågen (Oppdal, Trøndelag)
Tanglopper (Amphipoda)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Måker (Laridae sp.)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slimmakk (Nemertini)
Karplanter (Tracheophytes)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
 
Livet i fjæra
20.09.2019
Kvaløysletta skole
Kvaløysletta (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Albusnegl (Patella vulgata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
 
Livet i fjæra
20.09.2019
Kvaløysletta skole
Kvaløysletta (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Butare (Alaria esculenta)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Rur (Balanidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Venusskjell (Veneridae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
27.08.2019
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Dyreriket (Animalia)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Rur (Balanidae)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
 
Livet i fjæra
23.08.2019
Steinerskolen på Rotvoll
Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Trøndelag)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Fugler (Aves)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Livet i fjæra
22.08.2019
Steinerskolen på Rotvoll
Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Trøndelag)
Fugler (Aves)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Blekksprut (Cephalopoda)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Snegler (Gastropoda)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
1-15 av 145 siste»»