Miljolare.no

Art: Fjæreplytt (Calidris maritima)

Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Fjæreplytt (100)
Svartand (12)
Stokkand (8)
Kråke (7)
Havørn (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Atle Ivar Olsen
Skogsøy (Nesna, Nordland)
Grønnfink (15)
Gråspurv (12)
Kråke (12)
Fjæreplytt (11)
Gråmåke (10)
Storskarv (9)
Pilfink (8)
Kjøttmeis (5)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Fiskemåke (1)
Krykkje (1)
Stær (1)
Svartbak (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Antti Rissanen
Kiberg (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråmåke (100)
Ærfugl (50)
Stellerand (45)
Praktærfugl (40)
Havelle (30)
Bydue (12)
Polarmåke (10)
Ravn (10)
Svartbak (10)
Gråspurv (5)
Fjæreplytt (3)
Toppskarv (3)
Kjøttmeis (1)
Skjære (1)
Teist (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Fjæreplytt (100)
Stokkand (40)
Ærfugl (8)
Siland (4)
Storskarv (3)
Svartbak (3)
Storspove (2)
Gråmåke (1)
Havørn (1)
Kjøttmeis (1)
Kråke (1)
Oter (1)
Skjære (1)
Teist (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Nina Benjaminsen
Fleinvær (Gildeskål, Nordland)
Gråspurv (26)
Kråke (4)
Fjæreplytt (1)
Grønnfink (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
24.07.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord fjære (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Bergand (20)
Fiskemåke (20)
Sandlo (20)
Stokkand (14)
Rødnebbterne (10)
Grågås (8)
Gråmåke (8)
Laksand (8)
Makrellterne (8)
Rødstilk (8)
Gråhegre (6)
Svartbak (6)
Brunnakke (5)
Gråtrost (5)
Kråke (5)
Storspove (5)
Hettemåke (4)
Krykkje (4)
Ravn (4)
Rødvingetrost (4)
Fjæreplytt (2)
Fossekall (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Unni R. Bjerke Gamst
Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Fjæreplytt (100)
Svartand (12)
Stokkand (8)
Kråke (7)
Havørn (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2019
Unni R. Bjerke Gamst
Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Ærfugl (22)
Gråmåke (14)
Gråspurv (8)
Bydue (2)
Havelle (2)
Fjæreplytt (1)
Kråke (1)
Munk (1)
Skjære (1)
Storskarv (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
24.03.2018
Heidi Esjeholm
Tårnvik (Bodø, Nordland)
Sidensvans (18)
Fjæreplytt (8)
Grønnfink (8)
Dompap (5)
Kjøttmeis (5)
Gråmåke (4)
Kråke (3)
Skjære (3)
Storskarv (3)
Gråtrost (2)
Havørn (2)
Laksand (2)
Tjeld (2)
Blåmeis (1)
Gråhegre (1)
Gråsisik (1)
Rådyr (1)
Stær (1)
Svartbak (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Atle Ivar Olsen
Skogsøy (Nesna, Nordland)
Grønnfink (60)
Gulspurv (28)
Fjæreplytt (7)
Krykkje (6)
Kråke (6)
Pilfink (6)
Gråspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Bjørkefink (2)
Rødvingetrost (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Gråmåke (1)
Ravn (1)
Storskarv (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Fjæreplytt (150)
Storskarv (10)
Konglebit (7)
Siland (4)
Brunnakke (3)
Ravn (3)
Gråmåke (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Svartbak (2)
Grønnfink (1)
Oter (1)
Når kommer våren?
30.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
02.05.2017 Ankomst tyvjo
04.02.2017 Ankomst storspove
10.04.2017 Ankomst storlom
20.05.2017 Ankomst ringtrost
30.05.2017 Ankomst måltrost
26.05.2017 Voksenstadiet humler
30.05.2017 Ankomst heipiplerke
18.05.2017 Blomstring hagenøkleblom
30.05.2017 Ankomst gransanger
15.04.2017 Ankomst fjæreplytt
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Unni R. Bjerke Gamst
Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråmåke (61)
Kråke (34)
Fjæreplytt (7)
Havelle (2)
Stokkand (2)
Storskarv (1)
Svartbak (1)
Ærfugl (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2017
Unni R. Bjerke Gamst
Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Fjæreplytt (50)
Bydue (9)
Skjære (2)
Kjøttmeis (1)
Kråke (1)
Når kommer våren?
01.06.2016
Britt Jenssen
Røsnes, Kaldfjord, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
29.05.2016 Ankomst fjæreplytt
28.05.2016 Ankomst gjøk
28.05.2016 Ankomst lirype
29.05.2016 Ankomst rødnebbterne
28.05.2016 Ankomst rødvingetrost
29.05.2016 Første observasjon røyskatt
29.05.2016 Ankomst storspove
28.05.2016 Ankomst teist
1-15 av 39 siste»»