Miljolare.no

Familie: Skarvefamilien (Phalacrocoracidae)

Fugleliv langs kyst og vatn
05.03.2005
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Fugleliv langs kyst og vatn
01.04.2004
Straumen skole
Fra Eidstrand til Russelv (Lyngen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Havelle (Clangula hyemalis)
Ravn (Corvus corax)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Lunde (Fratercula arctica)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Skjære (Pica pica)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Fugleliv langs kyst og vatn
07.12.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kråke (Corvus cornix)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Skjære (Pica pica)
Fugleliv langs kyst og vatn
20.09.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kråke (Corvus cornix)
Svartbak (Larus marinus)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Fugleliv langs kyst og vatn
11.09.2003
Leirbotn Oppvekstsenter/Avdeling skole
kobbenesfjæra (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
Fugleliv langs kyst og vatn
11.09.2003
Leirbotn Oppvekstsenter/Avdeling skole
Kvibyelva (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Kråke (Corvus cornix)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
Skjære (Pica pica)
Fugleliv langs kyst og vatn
07.06.2002
Ebbestad skole
Knemsstranda (Drammen, Viken)
Sanglerke (Alauda arvensis)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kanadagås (Branta canadensis)
Sandlo (Charadrius hiaticula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Sildemåke (Larus fuscus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Linerle (Motacilla alba)
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Fiskeørn (Pandion haliaetus)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Gravand (Tadorna tadorna)
Fugleliv langs kyst og vatn
10.04.2002
Granly skole
Borrevannet (Horten, Vestfold og Telemark)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kvinand (Bucephala clangula)
Musvåk (Buteo buteo)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Ringdue (Columba palumbus)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Sothøne (Fulica atra)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Lappfiskand (Mergellus albellus)
Laksand (Mergus merganser)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Toppdykker (Podiceps cristatus)
««første 796 - 803 av 803