Miljolare.no

Orden: Haredyr (Lagomorpha)

Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Anne Varmedal
Steinli (Karlsøy, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråspurv (30)
Granmeis (10)
Gråsisik (10)
Kjøttmeis (8)
Hare (3)
Skjære (3)
Grønnfink (2)
 
Spor og sportegn
20.01.2012
Høre skule
Skogen ved skolen (Vang, Innlandet)
Ekorn - fotspor
Gaupe - fotspor, klore-/kvessemerker
Hare - fotspor
Hjort - spisespor
Mår - fotspor
Rødrev - fotspor
 
Dyreobservasjoner
25.03.2009
Lianvatnet skole/Skoleavdelingen Bup-Klinikk
Lian (Trondheim, Trøndelag)
Elg (Alces alces)
Hare (Lepus timidus)
Mår (Martes martes)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Rødrev (Vulpes vulpes)
 
Dyreobservasjoner
22.03.2008
Pascale Baudonnel
Bransethdalen (Voss, Vestland)
Hare (Lepus timidus)
 
Dyreobservasjoner
03.08.2006
Skolelaboratoriet i realfag, UiB
Finse (Ulvik, Vestland)
Midd (Acari)
Dagpåfugløye (Aglais io)
Neslesommerfugl (Aglais urticae)
Honningbie (Apis mellifera)
Edderkopper (Araneae)
Gammafly (Autographa gamma)
Fjellperlemorvinge (Boloria napaea)
Humler (Bombus)
Stikkemygg (Culicidae)
Snutebiller (Curculionidae)
Høyerstående fluer (Cyclorrhapha)
Maur (Formicidae)
Årevinger (Hymenoptera)
Hare (Lepus timidus)
Fjellgresshoppe (Melanoplus frigida)
Fjellmarkmus (Microtus oeconomus)
Mygg (Nematocera)
Vevkjerringer (Opiliones)
Røye (Salvelinus alpinus)
Sorex
Planteveps (Symphyta)
Blomsterfluer (Syrphidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Fjellbloddråpesvermer (Zygaena exulans)
Spor og sportegn
08.02.2006
Hamar naturskole
Furuberget (Hamar, Innlandet)
Fugler - spisespor
Hare - fotspor
Rådyr - fotspor
Spissmusfamilien - spisespor
 
Spor og sportegn
04.02.2006
Hamar naturskole
Furuberget (Hamar, Innlandet)
Ekorn - fotspor
Elg - fotspor
Hare - fotspor
Mår - fotspor
Rødrev - fotspor
Rådyr - ekskrementer
 
Spor og sportegn
02.02.2006
Hamar naturskole
Furuberget (Hamar, Innlandet)
Ekorn - spisespor
Elg - fotspor
Gaupe - fotspor
Hare - fotspor
Rødrev - fotspor
Rådyr - fotspor
Spissmusfamilien - fotspor
 
Spor og sportegn
03.02.2006
Hamar naturskole
Furuberget (Hamar, Innlandet)
Ekorn - spisespor
Gaupe - fotspor
Hare - fotspor
Mår - fotspor
Rødrev - fotspor
Rådyr - dyretråkk
Spissmusfamilien - spisespor
 
Spor og sportegn
01.02.2006
Hamar naturskole
Furuberget (Hamar, Innlandet)
Fugler - spisespor, gulpeboller
Hare - fotspor
Rådyr - fotspor
Spissmusfamilien - fotspor
 
Spor og sportegn
30.01.2006
Hamar naturskole
Furuberget (Hamar, Innlandet)
Ekorn - spisespor
Elg - spisespor
Fugler - hull
Hare - ekskrementer
Rådyr - fotspor
Spissmusfamilien - spisespor
 
Spor og sportegn
14.02.2003
Nyborg skole
Kyvatnet (Trondheim, Trøndelag)
Ekorn - spisespor, fotspor
Fugler - ekskrementer
Hare - fotspor
Hund - fotspor
Rådyr - ekskrementer, fotspor
 
Pattedyr i og ved vatn
06.06.2000
Kollmyr skole
Åletjern (Skien, Vestfold og Telemark)
Elg (Alces alces)
Rådyr (Capreolus capreolus)
Bever (Castor fiber)
Hare (Lepus timidus)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Rødrev (Vulpes vulpes)
 
VANDA: Pattedyr
22.11.1994
Sunndal vidaregåande skole
Seljebøvatnet (Sunndal, Møre og Romsdal)
Elg (Alces alces)
Rådyr (Capreolus capreolus)
Hjort (Cervus elaphus)
Hare (Lepus timidus)
Grevling (Meles meles)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Rødrev (Vulpes vulpes)
 
VANDA: Pattedyr
14.09.1989
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Elg (Alces alces)
Hare (Lepus timidus)
Rødrev (Vulpes vulpes)
 
««første 646 - 660 av 660