Miljolare.no

Orden: Haredyr (Lagomorpha)

Fugler ved foringsplassen
01.11.2019
Sølvi Enger
Gaustadvegen 373, 2345 Ådalsbruk (Løten, Hedmark)
Grønnsisik (20)
Blåmeis (12)
Gulspurv (10)
Kjøttmeis (10)
Stjertmeis (10)
Spettmeis (7)
Dompap (4)
Flaggspett (3)
Nøtteskrike (3)
Rådyr (3)
Ekorn (2)
Gjerdesmett (2)
Granmeis (2)
Løvmeis (2)
Rødstrupe (2)
Trekryper (2)
Gråspett (1)
Hare (1)
Stillits (1)
Svartspett (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
18.01.2020
Runar Bergsli
Aunegrenda (Holtålen, Sør-Trøndelag)
Dompap (17)
Gråsisik (9)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Spettmeis (4)
Orrfugl (3)
Ekorn (2)
Hare (2)
Flaggspett (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Knut Olav Strætkvern
Brumund (Hamar, Hedmark)
Blåmeis (2)
Dompap (1)
Granmeis (1)
Hare (1)
Kjøttmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Torill Iversen
Skoleåsen 27 (Alta, Finnmark)
Hare (2)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Per louis Rasmussen
Kvamskogen (Kvam, Hordaland)
Gråsisik (18)
Kjøttmeis (13)
Dompap (12)
Blåmeis (8)
Bokfink (8)
Granmeis (8)
Svartmeis (8)
Bjørkefink (6)
Grønnfink (6)
Svarttrost (6)
Brunrotte (4)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Hare (3)
Ekorn (2)
Gjerdesmett (2)
Gråtrost (2)
Grønnsisik (2)
Orrfugl (2)
Rødstrupe (2)
Røyskatt (2)
Snømus (2)
Spurveugle (2)
Stjertmeis (2)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Pål Norvoll
Allaeanan (Kautokeino - Guovdageaidnu, Finnmark)
Gråspurv (12)
Gråsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Grønnfink (1)
Hare (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Geir-Harald Dreyer
Andselv (Målselv, Troms)
Grønnfink (31)
Rådyr (12)
Kjøttmeis (11)
Kråke (6)
Skjære (6)
Bydue (5)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Grankorsnebb (3)
Ekorn (2)
Nøtteskrike (2)
Hare (1)
Havørn (1)
Hønsehauk (1)
Ravn (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Halvor Johan Kolshus
Kolshus Gård (Eidsberg, Østfold)
Pilfink (25)
Kråke (18)
Kaie (17)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (8)
Skjære (7)
Grønnfink (2)
Flaggspett (1)
Hare (1)
Sidensvans (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Odd Kanstad
Mestervik (Balsfjord, Troms)
Grønnfink (8)
Dompap (6)
Polarsisik (6)
Gråspurv (3)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Hare (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Karl-Birger Strann
Nyvoll (Balsfjord, Troms)
Gråsisik (82)
Grønnfink (49)
Kjøttmeis (20)
Dompap (18)
Gulspurv (17)
Blåmeis (6)
Granmeis (5)
Grønnsisik (5)
Kråke (5)
Polarsisik (5)
Skjære (5)
Nøtteskrike (3)
Hare (2)
Katt (2)
Trekryper (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Krattspissmus (1)
Rødmus (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Sverre Birkelund
Bjærangen 25 (Meløy, Nordland)
Grønnfink (17)
Dompap (11)
Kjøttmeis (11)
Granmeis (6)
Blåmeis (5)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Bjørkefink (1)
Gråspett (1)
Hare (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Eva lorentzen
Lauksundveien 289 (Skjervøy, Troms)
Hare (1)
Røyskatt (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Dagfinn Martinussen
Sandnes (Sør-Varanger, Finnmark)
Gråspurv (20)
Sidensvans (10)
Kjøttmeis (7)
Dompap (6)
Skjære (5)
Grønnfink (3)
Hare (3)
Kråke (2)
Blåmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Kjell Mork Soot
Solvegen 8 (Stranda, Møre og Romsdal)
Blåmeis (35)
Grønnsisik (35)
Bjørkefink (30)
Kjøttmeis (30)
Svartmeis (13)
Grønnfink (6)
Spettmeis (3)
Løvmeis (2)
Bokfink (1)
Brunsisik (1)
Granmeis (1)
Hare (1)
Katt (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
18.01.2020
Elisabeth Foyn Eithun
Brøstrudseterlie (Nore og Uvdal, Buskerud)
Grønnfink (30)
Dompap (8)
Svartmeis (8)
Kjøttmeis (6)
Fjellrype (2)
Spettmeis (2)
Hare (1)
Haukugle (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
1-15 av 485 siste»»