Miljolare.no

Familie: Hundefamilien (Canidae)

Fugler ved foringsplassen
10.05.2023
Casper
Underlia (Drammen, Viken)
Ringdue (6)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Svarthvit fluesnapper (4)
Grønnfink (3)
Grønnsisik (3)
Nøtteskrike (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Bokfink (2)
Kjøttmeis (2)
Ravn (2)
Rødstjert (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Linerle (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
14.05.2023
Anna Maria Gentili
reinsvoll (Vestre Toten, Innlandet)
Dompap (10)
Kjøttmeis (2)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.04.2023
Anne Rostad
Evenesmark (Evenes, Nordland)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Kjøttmeis (2)
Bokfink (1)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Rødrev (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
25.03.2023
Jannicke Kristiansen
Vauldalen, Brekken (Røros, Trøndelag)
Gråsisik (17)
Grønnfink (5)
Blåmeis (3)
Granmeis (2)
Pilfink (2)
Hare (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
22.02.2023
Ragnhild Karlsen
Andnesveien 61 (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Flaggspett (2)
Kjøttmeis (2)
Katt (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Knut Arne Hamremoen
Hovsvegen 168 (Hol, Viken)
Kråke (12)
Grønnfink (8)
Rådyr (7)
Kjøttmeis (6)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Skjære (4)
Nøtteskrike (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Elg (1)
Grønnspett (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2023
Ragnhild Karlsen
Elvestrand 59 (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Kråke (15)
Skjære (15)
Gråspurv (11)
Ravn (5)
Elg (4)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (3)
Småskogmus (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Rådyr (2)
Hare (1)
Katt (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Iver Haugli
Storhaugen 253 (Målselv, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Granmeis (16)
Blåmeis (8)
Dompap (8)
Kjøttmeis (8)
Gråsisik (6)
Skjære (6)
Grønnfink (4)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2023
Unni Dahl
Graneggen, Byneset (Trondheim, Trøndelag)
Blåmeis (14)
Pilfink (10)
Dompap (4)
Ekorn (4)
Grønnfink (4)
Rådyr (4)
Nøtteskrike (3)
Skjære (3)
Kjøttmeis (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Løvmeis (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2023
Unni Dahl
Graneggen, Byneset (Trondheim, Trøndelag)
Pilfink (16)
Blåmeis (10)
Skjære (7)
Dompap (5)
Kjøttmeis (3)
Rådyr (3)
Bokfink (2)
Ekorn (2)
Nøtteskrike (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Ravn (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2023
Unni Dahl
Graneggen, Byneset (Trondheim, Trøndelag)
Blåmeis (16)
Pilfink (14)
Grønnsisik (4)
Skjære (4)
Dompap (3)
Kjøttmeis (3)
Ekorn (2)
Nøtteskrike (2)
Rådyr (2)
Bokfink (1)
Rødrev (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2023
Unni Dahl
Graneggen, Byneset (Trondheim, Trøndelag)
Blåmeis (16)
Pilfink (10)
Skjære (8)
Bokfink (6)
Kjøttmeis (4)
Rådyr (4)
Ekorn (3)
Dompap (2)
Nøtteskrike (2)
Flaggspett (1)
Løvmeis (1)
Rødrev (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2023
Unni Dahl
Graneggen, Byneset (Trondheim, Trøndelag)
Pilfink (16)
Blåmeis (6)
Skjære (5)
Ekorn (4)
Rådyr (4)
Kjøttmeis (2)
Rødrev (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Rune Kolstad
Høgemo (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Grønnsisik (80)
Kjøttmeis (20)
Gulspurv (12)
Blåmeis (10)
Nøtteskrike (7)
Dompap (6)
Skjære (6)
Pilfink (5)
Granmeis (4)
Kråke (4)
Rådyr (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (3)
Svartmeis (3)
Toppmeis (3)
Grønnfink (2)
Spettmeis (2)
Spurvehauk (2)
Hønsehauk (1)
Rødrev (1)
Stillits (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Torhild Kindgren
Vennevålvegen 39 (Nes, Viken)
Gulspurv (31)
Gråsisik (25)
Pilfink (22)
Stillits (21)
Grønnfink (14)
Blåmeis (6)
Dompap (6)
Kjøttmeis (5)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Hare (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Elg (1)
Rødrev (1)
Snømus (1)
Trekryper (1)
1 - 15 av 1 165 siste»»