Miljolare.no

Klasse: Pattedyr (Mammalia)

Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
23.10.2000
Tingsaker skole
Flørnes (Lillesand, Agder)
(10)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Albusnegl (Patella)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Brunrotte (Rattus norvegicus)
Rødalger (Rhodophyta)
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
23.10.2000
Tingsaker skole
Flørnes (Lillesand, Agder)
(2)
Fjæremark (Arenicola marina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Samlegruppe Pattedyr (Mammalia Samlegruppe)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Rødalger (Rhodophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
06.10.1998
Frostvedt skole
Stavern (Larvik, Vestfold og Telemark)
(3)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Samlegruppe Pattedyr (Mammalia Samlegruppe)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
07.11.2000
Husvik skole
Vallø,Husvik (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
(1)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
Samlegruppe Pattedyr (Mammalia Samlegruppe)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
05.10.2000
Grov skole
Grovfjord (Tjeldsund, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
(Tortenstorvika )
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Samlegruppe Pattedyr (Mammalia Samlegruppe)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Pattedyr i og ved vatn
12.09.1999
Holmestrand videregående skole
Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Bever (Castor fiber)
Pattedyr i og ved vatn
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(1)
Elg (Alces alces)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Pattedyr i og ved vatn
25.09.1996
Farris videregående skole
Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold og Telemark)
Hare (Lepus timidus)
Pattedyr i og ved vatn
27.05.1994
Askim videregående skole
Ledengstjern (Marker, Viken)
Bever (Castor fiber)
Mink (Neovison vison)
Pattedyr i og ved vatn
10.06.1993
Eikeli videregående skole
Bogstadvannet (Oslo)
Mink (Neovison vison)
Pattedyr i og ved vatn
05.09.1991
Bygland skogskule/KVS Lyngdal
Prestvatn (Bygland, Agder)
Bever (Castor fiber)
Pattedyr i og ved vatn
11.09.1991
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Pattedyr i og ved vatn
24.10.1990
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Pattedyr i og ved vatn
29.09.1993
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Pattedyr i og ved vatn
16.09.1991
Haugesund Maritime Tekniske videregående skole
Reiarsvatnet (Karmøy, Rogaland)
Hjort (Cervus elaphus)
««første 24 661 - 24 663 av 24 663