Miljolare.no

Slekt: Tellina

Livet i fjæra
07.05.2013
Porsgrunn videregående skole
Jomfruland (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Nettsnegler (Nassarius)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Tellina
HOVIS: Innsamling i trekantskrape
09.11.1994
Meløy videregående skole/Avd Inndyr
Englan (Gildeskål, Nordland)
Kuskjell (Arctica islandica)
Astarte sp.
Balanus
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Haneskjell (Chlamys islandica)
Grønnalger (Chlorophyta)
Martaum (Chorda filum)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Krasing (Corallina officinalis)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)
Knivskjell (Ensis)
Brødsvamp (Halichondria panicea)
Stortare (Laminaria hyperborea)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Nereidae
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella)
Kamskjell (Pecten maximus)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Eikeving (Phycodrys rubens)
Andre svamper (Porifera Samlegruppe)
Rødalger (Rhodophyta)
Andre sjømus (Samlegruppe)
Sjøtenner (Scaphopoda)
Tellina