Miljolare.no

Familie: Tallerkenskjell (Tellinidae)

Livet i fjæra
07.05.2013
Porsgrunn videregående skole
Jomfruland (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Nettsnegler (Nassarius)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Tellina
HOVIS: Innsamling i trekantskrape
11.04.1997
Meløy videregående skole/Avd Inndyr
Englan (Gildeskål, Nordland)
Butare (Alaria esculenta)
Aporrhais sp.
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Rekekloslekta (Ceramium)
Andre grønalgar (Chlorophyta Samlegruppe)
Crangon sp.
Fagerving (Delesseria sanguinea)
Echinoidea indet.
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)
Knivskjell (Ensis sp.)
Gari sp.
Blåstripet albusnegl (Helcion pellucidum)
Fingertare (Laminaria digitata)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Strandsnegler (Littorina sp.)
Østersjø-skjell (Macoma baltica)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Ophiuroidea indet.
Paguridae indet.
Strandreke (Palaemon adspersus)
Sukkertare (Saccharina latissima)
 
HOVIS: Innsamling i trekantskrape
08.04.1997
Meløy videregående skole/Avd Inndyr
Englan (Gildeskål, Nordland)
Butare (Alaria esculenta)
Aporrhais sp.
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Rekekloslekta (Ceramium)
Andre grønalgar (Chlorophyta Samlegruppe)
Rugl (Corallinaceae Samlegruppe)
Crangon sp.
Fagerving (Delesseria sanguinea)
Echinoidea indet.
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)
Knivskjell (Ensis sp.)
Gari sp.
Blåstripet albusnegl (Helcion pellucidum)
Fingertare (Laminaria digitata)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Strandsnegler (Littorina sp.)
Østersjø-skjell (Macoma baltica)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Ophiuroidea indet.
Paguridae indet.
Strandreke (Palaemon adspersus)
Sukkertare (Saccharina latissima)
 
HOVIS: Innsamling i trekantskrape
09.11.1994
Meløy videregående skole/Avd Inndyr
Englan (Gildeskål, Nordland)
Kuskjell (Arctica islandica)
Astarte sp.
Balanus
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Haneskjell (Chlamys islandica)
Grønnalger (Chlorophyta)
Martaum (Chorda filum)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Krasing (Corallina officinalis)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)
Knivskjell (Ensis)
Brødsvamp (Halichondria panicea)
Stortare (Laminaria hyperborea)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Nereidae
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella)
Kamskjell (Pecten maximus)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Eikeving (Phycodrys rubens)
Andre svamper (Porifera Samlegruppe)
Rødalger (Rhodophyta)
Andre sjømus (Samlegruppe)
Sjøtenner (Scaphopoda)
Tellina