Miljolare.no

Art: Skvallerkål (Aegopodium podagraria)

Når kommer våren?
16.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
16.06.2019 Blomstring skvallerkål
16.06.2019 Blomstring harerug
16.06.2019 Blomstring buskmure
 
Når kommer våren?
03.06.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.06.2019 Blomstring skvallerkål
 
Når kommer våren?
29.05.2019
Charlotte Bakke
Hovenga (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
29.05.2019 Blomstring småsyre
29.05.2019 Blomstring skvallerkål
29.05.2019 Blomstring rødkløver
29.05.2019 Blomstring krypsoleie
29.05.2019 Blomstring grasstjerneblom
 
Når kommer våren?
29.05.2018
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
29.05.2018 Blomstring skvallerkål
29.05.2018 Blomstring geitskjegg
 
Når kommer våren?
24.05.2016
Charlotte Bakke
Langesund sentrum (Bamble, Vestfold og Telemark)
24.05.2016 Blomstring skvallerkål
 
Når kommer våren?
08.06.2014
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
05.06.2014 Voksenstadiet boakjølsnegl
03.06.2014 Blomstring skvallerkål
 
Når kommer våren?
06.06.2014
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.06.2014 Blomstring gjetertaske
05.06.2014 Blomstring hvitbergknapp
06.06.2014 Blomstring høymol
29.05.2014 Blomstring sanikel
04.06.2014 Blomstring skvallerkål
 
Fremmede arter
27.05.2014
Greåker videregående skole
(Sarpsborg, Viken)
Skvallerkål (Aegopodium podagraria)
 
Fremmede arter
22.05.2014
Stranda vidaregåande skule
Området utanfor Ringstad Barnehage (Stranda, Møre og Romsdal)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Skvallerkål (Aegopodium podagraria)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
 
Fremmede arter
22.05.2014
Slettebakken skole
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
Edelgran (Abies alba)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Skvallerkål (Aegopodium podagraria)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Bulkemispel (Cotoneaster bullatus)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Parkslirekne (Reynoutria japonica)
Rhododendronslekta (Rhododendron)
Rynkerose (Rosa rugosa)
Vierslekta (Salix)
Fremmede arter
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Skvallerkål (Aegopodium podagraria)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Fremmede arter
22.05.2014
Skranevatnet skole
Skranevatnet (Bergen, Vestland)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Skvallerkål (Aegopodium podagraria)
Bulkemispel (Cotoneaster bullatus)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Parkslirekne (Reynoutria japonica)
Fremmede arter
22.05.2014
Askim ungdomsskole
Rundt skolen (Indre Østfold, Viken)
Skvallerkål (Aegopodium podagraria)
Russekål (Bunias orientalis)
Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum)
Når kommer våren?
21.06.2013
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
17.06.2013 Blomstring skvallerkål
21.06.2013 Blomstring vendelrot
 
Planteregistreringer
30.05.2013
Sandsli videregående skole
Skranevatnet (Bergen, Vestland)
Lønneslekta (Acer)
Skvallerkål (Aegopodium podagraria)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Skogburkne (Athyrium filix-femina)
Bjørk (Betula pubescens)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Sverdliljeslekta (Iris)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)
Hegg (Prunus padus)
Selje (Salix caprea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Løvetannslekta (Taraxacum)
 
1-15 av 39 siste»»