Miljolare.no

Art: Hegg (Prunus padus)

Når kommer våren?
26.06.2022
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Viken)
02.06.2022 Blomstring ballblom
18.06.2022 Blomstring blåklokke
24.03.2022 Blomstring blåveis
21.03.2022 Ankomst bokfink
18.06.2022 Blomstring engsmelle
28.05.2022 Blomstring gjerdevikke
20.04.2022 Ankomst gransanger
17.04.2022 Blomstring gullstjerne
16.05.2022 Ankomst hagesanger
06.06.2022 Blomstring harerug
15.05.2022 Bladsprett (musøre) hegg
28.05.2022 Blomstring hundekjeks
01.06.2022 Blomstring jonsokkoll
07.05.2022 Blomstring korsknapp
18.05.2022 Blomstring liljekonvall
16.05.2022 Ankomst løvsanger
29.04.2022 Blomstring marianøkleblom
28.05.2022 Blomstring markjordbær
26.04.2022 Ankomst munk
16.05.2022 Ankomst møller
10.06.2022 Blomstring prestekrage
01.06.2022 Blomstring rød jonsokblom
18.06.2022 Blomstring rødkløver
19.04.2022 Sang for første gang rødvingetrost
20.04.2022 Ankomst sanglerke
20.04.2022 Sang for første gang sanglerke
18.04.2022 Voksenstadiet sitronsommerfugl
10.04.2022 Blomstring skogfiol
28.05.2022 Blomstring skogstorkenebb
02.06.2022 Blomstring småsyre
29.04.2022 Ankomst svarthvit fluesnapper
17.04.2022 Voksenstadiet sørgekåpe
28.05.2022 Blomstring tiriltunge
28.05.2022 Blomstring tveskjeggveronika
18.04.2022 Blomstring tysbast
21.05.2022 Ankomst tårnseiler
19.04.2022 Ankomst vintererle
07.05.2022 Blomstring vinterkarse
12.04.2022 Blomstring vårpengeurt
01.06.2022 Blomstring engsoleie
Når kommer våren?
25.05.2022
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
22.05.2022 Blomstring hegg
23.05.2022 Blomstring pinselilje
23.05.2022 Blomstring solbær
Fenologi
19.05.2022
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Hegg (Prunus padus)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Når kommer våren?
18.05.2022
Kjell Arne Olsen
Sandnes søndre (Larvik, Vestfold og Telemark)
14.05.2022 Bladsprett (musøre) ask
13.05.2022 Ankomst hagesanger
14.05.2022 Blomstring hegg
16.05.2022 Bladsprett (musøre) osp
14.05.2022 Bladsprett (musøre) eik
Når kommer våren?
17.05.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
17.05.2022 Blomstring bukkeblad
17.05.2022 Blomstring enghumleblom
17.05.2022 Blomstring hegg
17.05.2022 Blomstring hundekjeks
17.05.2022 Blomstring rød jonsokblom
17.05.2022 Blomstring teiebær
17.05.2022 Blomstring vårkål
17.05.2022 Blomstring åkersennep
17.05.2022 Blomstring marikåpe
Når kommer våren?
11.05.2022
Charlotte Bakke
Grønli (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
11.05.2022 Blomstring hegg
Når kommer våren?
10.05.2022
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
08.05.2022 Blomstring blåbær
09.05.2022 Blomstring hegg
06.05.2022 Ankomst låvesvale
10.05.2022 Sang for første gang låvesvale
08.05.2022 Ankomst svarthvit fluesnapper
08.05.2022 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
08.05.2022 Ankomst taksvale
Når kommer våren?
08.05.2022
Kjell Arne Olsen
Sandnes søndre (Larvik, Vestfold og Telemark)
07.05.2022 Blomstring hegg
07.05.2022 Blomstring kirsebær
07.05.2022 Bladsprett (musøre) lind
Når kommer våren?
08.05.2022
Rune Nilsen
Mosvold (Farsund, Agder)
07.05.2022 Blomstring hegg
Når kommer våren?
04.05.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.05.2022 Bladsprett (musøre) alm
03.05.2022 Blomstring hegg
Når kommer våren?
03.05.2022
Liv Marie Sæther Sandberg
Sander ved Mjøsbrua,kulturlandskap, beb (Gjøvik, Innlandet)
02.05.2022 Bladsprett (musøre) bjørk
25.04.2022 Bladsprett (musøre) hegg
Når kommer våren?
28.04.2022
Rune Nilsen
Mosvold (Farsund, Agder)
21.04.2022 Bladsprett (musøre) bøk
28.04.2022 Blomstring bøk
21.04.2022 Bladsprett (musøre) hegg
Når kommer våren?
22.04.2022
Kjell Arne Olsen
Sandnes søndre (Larvik, Vestfold og Telemark)
22.04.2022 Voksenstadiet aurorasommerfugl
22.04.2022 Bladsprett (musøre) bjørk
21.04.2022 Voksenstadiet dagpåfugløye
21.04.2022 Bladsprett (musøre) hegg
21.04.2022 Voksenstadiet neslesommerfugl
21.04.2022 Voksenstadiet sitronsommerfugl
Når kommer våren?
15.04.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
15.04.2022 Bladsprett (musøre) hegg
15.04.2022 Voksenstadiet sitronsommerfugl
15.04.2022 Blomstring skogfiol
Planteregistreringer
24.08.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Rødlønn (Acer rubrum)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Ask (Fraxinus excelsior)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Skoghegg (Prunus padus subsp. padus)
Eik (Quercus)
Gråselje (Salix cinerea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Norsk asal (Sorbus norvegica)
Lind (Tilia cordata)
Bergalm (Ulmus glabra subsp. montana)
1 - 15 av 418 siste»»