Miljolare.no

Art: Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)

Planteregistreringer
27.05.2020
Blindern videregående skole
(Oslo)
Spisslønn (Acer platanoides)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Buksvømmere (Corixidae)
Når kommer våren?
20.05.2020
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
20.05.2020 Blomstring hundekjeks
17.05.2020 Blomstring ripsslekta
Når kommer våren?
12.05.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
12.05.2020 Blomstring skogstorkenebb
12.05.2020 Blomstring hundekjeks
12.05.2020 Blomstring engtjæreblom
Når kommer våren?
11.05.2020
Kirkevoll barne- og ungdomsskole
(Bergen, Vestland)
07.05.2020 Blomstring snøklokke
09.05.2020 Sang for første gang måltrost
01.05.2020 Sang for første gang linerle
24.04.2020 Blomstring hundekjeks
11.04.2020 Blomstring hestehov
11.04.2020 Første observasjon flaggermus
09.05.2020 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
26.04.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
25.04.2020 Sang for første gang rugde
25.04.2020 Ankomst rugde
26.04.2020 Blomstring hundekjeks
26.04.2020 Sang for første gang bjørkefink
26.04.2020 Ankomst bjørkefink
Når kommer våren?
27.05.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
23.05.2019 Ankomst tjeld
23.05.2019 Blomstring rogn
27.05.2019 Blomstring rabarbra
23.05.2019 Ankomst knoppsvane
23.05.2019 Blomstring hundekjeks
27.05.2019 Blomstring hagelupin
27.05.2019 Blomstring matgrasløk
Når kommer våren?
22.05.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
22.05.2019 Bladsprett (musøre) trollhegg
22.05.2019 Blomstring tepperot
22.05.2019 Blomstring rogn
22.05.2019 Bladsprett (musøre) osp
22.05.2019 Blomstring hundekjeks
22.05.2019 Blomstring bakkesoleie
Når kommer våren?
17.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
17.05.2019 Blomstring tveskjeggveronika
17.05.2019 Blomstring skogstorkenebb
17.05.2019 Blomstring hundekjeks
17.05.2019 Blomstring enghumleblom
Når kommer våren?
15.05.2019
Charlotte Bakke
Langesund sentrum (Bamble, Vestfold og Telemark)
14.05.2019 Blomstring hundekjeks
Når kommer våren?
04.05.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
04.05.2019 Bladsprett (musøre) osp
27.04.2019 Blomstring hundekjeks
04.05.2019 Blomstring engsyre
Når kommer våren?
28.04.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
27.04.2019 Blomstring skogkarse
27.04.2019 Bladsprett (musøre) rogn
27.04.2019 Blomstring hundekjeks
27.04.2019 Blomstring hegg
27.04.2019 Blomstring blåbær
27.04.2019 Blomstring marikåpe
Når kommer våren?
25.05.2018
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
24.05.2018 Blomstring tveskjeggveronika
25.05.2018 Blomstring trollhegg
25.05.2018 Blomstring rogn
24.05.2018 Blomstring hundekjeks
Når kommer våren?
24.05.2018
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
21.05.2018 Voksenstadiet tiriltungeglansvikler
22.05.2018 Blomstring skogfiol
23.05.2018 Blomstring sibirkornell
23.05.2018 Blomstring rogn
24.05.2018 Blomstring marianøkleblom
23.05.2018 Blomstring maigull
22.05.2018 Blomstring hundekjeks
23.05.2018 Blomstring hagelupin
22.05.2018 Blomstring ripsslekta
22.05.2018 Blomstring matsyre
Når kommer våren?
21.05.2018
Charlotte Bakke
Tveten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
20.05.2018 Blomstring hundekjeks
Når kommer våren?
21.05.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
21.05.2018 Blomstring teiebær
21.05.2018 Blomstring maiblom
21.05.2018 Blomstring liljekonvall
21.05.2018 Blomstring hundekjeks
21.05.2018 Blomstring firblad
1-15 av 130 siste»»