Miljolare.no

Slekt: Bjørnebærslekta (Rubus)

Når kommer våren?
24.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
24.06.2019 Blomstring teiebær
24.06.2019 Blomstring fredløs
Når kommer våren?
23.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
23.06.2019 Blomstring stormarimjelle
23.06.2019 Blomstring småsyre
23.06.2019 Blomstring nattfiol
23.06.2019 Blomstring mørkkongslys
23.06.2019 Blomstring myrtistel
23.06.2019 Blomstring mjødurt
23.06.2019 Blomstring krypfredløs
23.06.2019 Blomstring gullris
23.06.2019 Blomstring flekkmarihand
23.06.2019 Blomstring fjærekoll
23.06.2019 Blomstring firkantperikum
23.06.2019 Blomstring bjørnebær
Når kommer våren?
15.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
14.06.2019 Blomstring småmarimjelle
14.06.2019 Blomstring prestekrage
14.06.2019 Blomstring bringebær
Når kommer våren?
15.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
15.06.2019 Blomstring svarttopp
15.06.2019 Blomstring skrubbær
15.06.2019 Blomstring molte
15.06.2019 Blomstring gulsildre
Fenologi på Nordkalotten
10.06.2019
Alta ungdomsskole
(Alta, Finnmark)
03.06.2019 Blomstring molte
Når kommer våren?
10.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
10.06.2019 Blomstring stormarimjelle
10.06.2019 Blomstring kratthumleblom
10.06.2019 Blomstring hvitkløver
10.06.2019 Blomstring bjørnebær
Når kommer våren?
08.06.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
08.06.2019 Blomstring teiebær
08.06.2019 Blomstring bjørnebær
Når kommer våren?
30.05.2019
Charlotte Bakke
Hovenga (Porsgrunn, Telemark)
29.05.2019 Blomstring vendelrot
29.05.2019 Blomstring bjørnebærslekta
29.05.2019 Blomstring norsk mure
Når kommer våren?
28.05.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
28.05.2019 Blomstring teiebær
28.05.2019 Blomstring firblad
Når kommer våren?
22.05.2019
Charlotte Bakke
Bøkkerkåsa (Porsgrunn, Telemark)
19.05.2019 Blomstring teiebær
19.05.2019 Blomstring gåsemure
Fenologi på Nordkalotten
13.06.2018
Kirkenes ungdomsskole
Langøra (Sør-Varanger, Finnmark)
06.06.2018 Blomstring tyttebær
06.06.2018 Blomstring skrubbær
13.06.2018 Blomstring molte
13.06.2018 Blomstring finnmarkspors
Fenologi på Nordkalotten
13.06.2018
Kirkenes ungdomsskole
Langøra (Sør-Varanger, Finnmark)
13.06.2018 Blomstring molte
13.06.2018 Blomstring finnmarkspors
Når kommer våren?
07.06.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
06.06.2018 Blomstring linnea
05.06.2018 Blomstring linbendel
06.06.2018 Blomstring legeveronika
06.06.2018 Blomstring bjørnebær
Når kommer våren?
03.06.2018
Charlotte Bakke
Ørvikåsen (Porsgrunn, Telemark)
29.05.2018 Blomstring teiebær
29.05.2018 Blomstring maiblom
Når kommer våren?
01.06.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
01.06.2018 Blomstring kratthumleblom
01.06.2018 Blomstring gjerdevikke
01.06.2018 Blomstring bjørnebærslekta
1-15 av 263 siste»»