Miljolare.no

Underklasse: Forgjellesnegler (Prosobranchia)

Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Sjøroser (Actinaria)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Leddsnegler (Polyplacophora)
 
Livet i fjæra
12.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Mosdyr (Bryozoa)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Venusskjell (Veneridae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
12.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Snegler (Gastropoda)
Strandsnegler (Littorina)
Brunalgar (Phaeophyta)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Strandreke (Palaemon adspersus)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Pollpryd (Codium fragile)
Strandsnegler (Littorina)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Leddsnegler (Polyplacophora)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Grønnalger (Chlorophyta)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Rødalger (Rhodophyta)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Pyntekrabber (Hyas)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Sandskjell (Mya)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Venusskjell (Veneridae)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Fugler (Aves)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
 
Livet i fjæra
12.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Krepsdyr (Crustacea)
Sagtang (Fucus serratus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødkluft (Polyides rotunda)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Pollpryd (Codium fragile)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Eremittkreps (Paguridae)
Svamper (Porifera)
Svømmekrabber (Portunidae)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Grønnalger (Chlorophyta)
Pollpryd (Codium fragile)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Rødalger (Rhodophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
12.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Muslinger (Bivalvia)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Snøre-slekta (Chaetomorpha)
Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
1-15 av 8340 siste»»