Miljolare.no

Familie: Salamandrer (Salamandridae)

Når kommer våren?
26.03.2018
Michael Heim
Herumveien 33, Ås (Ås, Viken)
07.04.2018 Ankomst rødvingetrost
26.03.2018 Ankomst bokfink
25.03.2018 Voksenstadiet neslesommerfugl
08.04.2018 Ankomst grågås
11.04.2018 Sang for første gang jernspurv
11.04.2018 Ankomst jernspurv
12.04.2018 Voksenstadiet honningbie
14.04.2018 Ankomst måltrost
13.04.2018 Voksenstadiet sitronsommerfugl
20.04.2018 Ankomst linerle
20.04.2018 Første observasjon småsalamander
 
Dyreobservasjoner
29.08.2017
Greåker videregående skole
Smertudammen (Fredrikstad, Viken)
Amfibier (Amphibia)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
 
Smådyr i ferskvatn
28.08.2017
Greåker videregående skole
Smertudammen (Fredrikstad, Viken)
Vannkalver (Dytiscidae)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
 
Smådyr i ferskvatn
28.08.2017
Greåker videregående skole
Smertudammen (Fredrikstad, Viken)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Stavtege (Ranatra linearis)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Smådyr i ferskvatn
28.08.2017
Greåker videregående skole
Smertudammen (Fredrikstad, Viken)
Vannløpere (Gerridae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Stavtege (Ranatra linearis)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Smådyr i ferskvatn
04.09.2017
Greåker videregående skole
Smertudammen (Fredrikstad, Viken)
Vannkalver (Dytiscidae)
Etasjemose (Hylocomium splendens)
Øyenstikkere (Odonata)
Sisselrot (Polypodium vulgare)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Stavtege (Ranatra linearis)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Amfibium og krypdyr
28.08.2017
Greåker videregående skole
Smertudammen (Fredrikstad, Viken)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
 
Smådyr i ferskvatn
29.08.2017
Nyborg skole
Stokkedammen (Trondheim, Trøndelag)
Fjærmygg (Chironomidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Amfibium og krypdyr
13.06.2017
Saksvik skole
Stokkdalstjønna (Malvik, Trøndelag)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Amfibium og krypdyr
12.06.2017
Saksvik skole
Stokkdalstjønna (Malvik, Trøndelag)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Amfibium og krypdyr
02.05.2017
Samfundets skole Sentrum
Baneheia, 1. Stampe (Kristiansand, Agder)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Dyreobservasjoner
23.06.2014
Universitetet i Bergen/Det Matematisk-Naturvitensk Fak
Mørketjørna (Bjørnafjorden, Vestland)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
 
Amfibium og krypdyr
31.08.2015
Sveberg skole
Stidam-Øst (Malvik, Trøndelag)
Storsalamander (Triturus cristatus)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
 
Amfibium og krypdyr
31.08.2015
Sveberg skole
Vollsvatnet (Malvik, Trøndelag)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Storsalamander (Triturus cristatus)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
 
Smådyr i ferskvatn
15.09.2015
Nyborg skole
Stokkedammen (Trondheim, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Edderkopper (Araneae)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Vannymfer (Zygoptera)
 
««første 16 - 30 av 132 siste»»