Miljolare.no

Familie: Vannløpere (Gerridae)

Smådyr i ferskvatn
31.05.2022
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
Midd (Acari)
Dyreriket (Animalia)
Edderkopper (Araneae)
Vannlopper (Cladocera)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
Når kommer våren?
18.05.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
18.05.2022 Ankomst buskskvett
18.05.2022 Sang for første gang buskskvett
18.05.2022 Blomstring engforglemmegei
17.05.2022 Ankomst løvsanger
17.05.2022 Sang for første gang løvsanger
17.05.2022 Blomstring tepperot
18.05.2022 Voksenstadiet vannløpere
Når kommer våren?
21.04.2022
Torhild Lode
Rakkestad, i prestegårdsfeltet (Rakkestad, Viken)
20.04.2022 Voksenstadiet vannløpere
 
Smådyr i ferskvatn
03.09.2021
Nyborg skole
Lianvannet (Trondheim, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Vannløpere (Gerridae)
Hesteigle (Haemopis sanguisuga)
Igler (Hirudinea)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Når kommer våren?
19.05.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
19.05.2021 Egg buttsnutefrosk
19.05.2021 Voksenstadiet vannløpere
 
Når kommer våren?
20.04.2021
Torhild Lode
Rakkestad, i prestegårdsfeltet (Rakkestad, Viken)
20.04.2021 Voksenstadiet vannløpere
 
Når kommer våren?
01.04.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
01.04.2021 Voksenstadiet liten vannløper
01.04.2021 Blomstring selje
 
Når kommer våren?
29.05.2020
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
28.05.2020 Blomstring tyttebær
28.05.2020 Voksenstadiet vannløpere
26.05.2020 Blomstring tiriltungeslekta
 
Når kommer våren?
21.04.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
21.04.2020 Første observasjon buttsnutefrosk
21.04.2020 Ankomst gransanger
21.04.2020 Sang for første gang gransanger
21.04.2020 Voksenstadiet vannløpere
 
Når kommer våren?
21.04.2020
Charlotte Bakke
Hvitsteintjenna-området (Skien, Vestfold og Telemark)
21.04.2020 Voksenstadiet grønnstjertvinge
21.04.2020 Voksenstadiet vannløpere
 
Når kommer våren?
18.04.2020
Torhild Lode
Rakkestad, i prestegårdsfeltet (Rakkestad, Viken)
17.04.2020 Voksenstadiet vannløpere
15.04.2020 Voksenstadiet humler
 
Når kommer våren?
17.04.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
16.04.2020 Første observasjon firfirsle
17.04.2020 Ankomst gulerle
17.04.2020 Voksenstadiet vannløpere
17.04.2020 Blomstring engsoleie
 
Når kommer våren?
16.04.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
16.04.2020 Voksenstadiet liten vannløper
16.04.2020 Blomstring maigull
16.04.2020 Blomstring stemorsblom
16.04.2020 Voksenstadiet humlefluer
16.04.2020 Første observasjon frosker
 
Smådyr i ferskvatn
03.09.2019
Nyborg skole
Lianvannet (Trondheim, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Vannløpere (Gerridae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
14.06.2019
Nyborg skole
Lianvannet (Trondheim, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Vannløpere (Gerridae)
Igler (Hirudinea)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
 
1 - 15 av 654 siste»»