Miljolare.no

Klasse: Fureflagellater (Dinophyceae)

Plankton i ferskvatn
23.09.2019
Vang barne- og ungdomsskule
Vangsmjøsa (Vang, Innlandet)
Bosmina
Calanoida
Grønnalger (Chlorophyceae)
Copepoda (larve)
Cyclopoida
Fureflagellater (Dinophyceae)
Polyphemus pediculus
Hjuldyr (Rotifera)
 
Plankton i ferskvatn
28.08.2018
Vang barne- og ungdomsskule
Vangsmjøsa (Vang, Innlandet)
Bosmina
Brachionus sp.
Calanoida
Grønnalger (Chlorophyceae)
Gullalger (Chrysophyceae)
Conochilus unicornis
Cyclopoida
Dafnier (Daphnia)
Fureflagellater (Dinophyceae)
Holopedium
Keratella sp.
Polyphemus pediculus
Hjuldyr (Rotifera)
Staurastrum spp.
 
Plankton i ferskvatn
07.09.2015
Vang barne- og ungdomsskule
Moloen ved skolen (Vang, Innlandet)
Midd (Acari)
Bosmina
Bythotrephes
Calanoida
Ceratium sp.
Conochilus
Cyclopoida
Dafnier (Daphnia)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Leptodora
Mysis
Polyphemus pediculus
Hjuldyr (Rotifera)
 
Plankton i ferskvatn
11.06.2015
Høre skule
Laglim (Vang, Innlandet)
Bosmina
Calanoida
Conochilus
Copepoda (larve)
Cyclopoida
Dafnier (Daphnia)
Fureflagellater (Dinophyceae)
Gelékreps (Holopedium gibberum)
 
Livet i fjæra
15.10.2014
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Viken)
Leddormer (Annelida)
Eremittkreps, trollkreps (Anomura)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Kamstjerne (Astropecten irregularis)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Haneskjell (Chlamys islandica)
Krepsdyr (Crustacea)
Kiselflagellater (Dictyochophyceae)
Fureflagellater (Dinophyceae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Vanlig rosenrør (Lomentaria clavellosa)
Slimmakk (Nemertini)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Svømmekrabber (Portunidae)
Andre sjømus (Samlegruppe)
Drøbaksjøpiggsvin (Strongylocentrotus droebachiensis)
Sjørose (Urticina)
Livet i fjæra
15.10.2014
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Viken)
Leddormer (Annelida)
Eremittkreps, trollkreps (Anomura)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Kamstjerne (Astropecten irregularis)
Haneskjell (Chlamys islandica)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Sandreke (Crangon crangon)
Krepsdyr (Crustacea)
Kiselflagellater (Dictyochophyceae)
Fureflagellater (Dinophyceae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Vanlig rosenrør (Lomentaria clavellosa)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Slimmakk (Nemertini)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Svømmekrabber (Portunidae)
Andre sjømus (Samlegruppe)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Sjørose (Urticina)
Livet i fjæra
15.10.2014
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Viken)
Beroe
Fureflagellater (Dinophyceae)
Henricia sanguinolenta
Pleuroxus trigonellus
Pomatoceros
Pseudamussium
Skeletonema
Thalassiosira
Thalassiosiraceae
 
Livet i fjæra
22.04.2014
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Viken)
Ceratium
Skeletonema costatum
 
Livet i fjæra
22.04.2014
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Viken)
Kongesnegler (Buccinidae)
Fureflagellater (Dinophyceae)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Slimåler (Myxini)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Drøbaksjøpiggsvin (Strongylocentrotus droebachiensis)
Livet i fjæra
22.04.2014
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Viken)
Sjøroser (Actinaria)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Ceratium
Chaetoceros curvisetus
Hoppekreps (Copepoda)
Fagerving (Delesseria sanguinea)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Fingertare (Laminaria digitata)
Sjønellik (Metridium senile)
Slimmakk (Nemertini)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Kamskjell (Pectinidae)
Krusblekke (Phyllophora pseudoceranoides)
Skeletonema costatum
Drøbaksjøpiggsvin (Strongylocentrotus droebachiensis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
22.04.2014
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Viken)
Harpeskjell (Aequipecten opercularis)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Chaetoceros
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Gymnodinium mikimotoi
Brødsvamp (Halichondria panicea)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Sjønellik (Metridium senile)
Andre sjømus (Samlegruppe)
Skeletonema
Plankton i ferskvatn
11.10.2012
Høre skule
Laglim (Vang, Innlandet)
Bosmina
Bythotrephes
Calanoida
Copepoda (larve)
Blågrønnalger/blågrønnbakterier (Cyanophyceae)
Cyclopoida
Dafnier (Daphnia)
Fureflagellater (Dinophyceae)
Hjuldyr (Rotifera)
Plankton i ferskvatn
31.05.2012
Høre skule
Laglim (Vang, Innlandet)
Midd (Acari)
Kiselalger (Bacillariophyceae)
Bosmina
Calanoida
Svevemygg (Chaoborus)
Gullalger (Chrysophyceae)
Blågrønnalger/blågrønnbakterier (Cyanophyceae)
Cyclopoida
Dafnier (Daphnia)
Fureflagellater (Dinophyceae)
Holopedium
Hjuldyr (Rotifera)
Påvekstorganismar i ferskvatn
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isi/Sandvikselva (Bærum, Viken)
Prorocentrales
 
Plankton i ferskvatn
10.09.2008
Lianvatnet skole/Skoleavdelingen Bup-Klinikk
Lianvatnet (Trondheim, Trøndelag)
Midd (Acari)
Kiselalger (Bacillariophyceae)
Grønnalger (Chlorophyceae)
Fureflagellater (Dinophyceae)
Macrothricidae
Hjuldyr (Rotifera)
 
1 - 15 av 215 siste»»