Miljolare.no

Rekke: Grønnalger (Chlorophyta)

Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Sjøroser (Actinaria)
Dyreriket (Animalia)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Pollpryd (Codium fragile)
Krepsdyr (Crustacea)
Snegler (Gastropoda)
Stortare (Laminaria hyperborea)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Sjøroser (Actinaria)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Pollpryd (Codium fragile)
Krepsdyr (Crustacea)
Snegler (Gastropoda)
Stortare (Laminaria hyperborea)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Pollpryd (Codium fragile)
Krepsdyr (Crustacea)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Pollpryd (Codium fragile)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Eremittkreps (Paguridae)
Svamper (Porifera)
Svømmekrabber (Portunidae)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Grønnalger (Chlorophyta)
Pollpryd (Codium fragile)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Rødalger (Rhodophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
12.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Muslinger (Bivalvia)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Snøre-slekta (Chaetomorpha)
Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skattval (Stjørdal, Trøndelag)
Butare (Alaria esculenta)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krepsdyr (Crustacea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Strandsnegler (Littorina)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Venusskjell (Veneridae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Knivskjell (Solenidae)
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Muslinger (Bivalvia)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Pollpryd (Codium fragile)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Snøre-slekta (Chaetomorpha)
Grønnalger (Chlorophyta)
Pollpryd (Codium fragile)
Pigghuder (Echinodermata)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandsnegler (Littorina)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Søl (Palmaria palmata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Rødkluft (Polyides rotunda)
Svømmekrabber (Portunidae)
Rødalger (Rhodophyta)
Skilpaddesnegl (Tectura)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Filtsymre (Anemone sylvestris)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Østers (Ostreidae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Venusskjell (Veneridae)
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Krusflik (Chondrus crispus)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Sagtang (Fucus serratus)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
 
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
««første 16 - 30 av 7 358 siste»»