Miljolare.no

Slekt: Fredløsslekta (Lysimachia)

Planteregistreringer
23.04.2007
Kirkebygden barne- og ungdomsskole
(Enebakk, Viken)
Strandvindel (Calystegia sepium)
Krattmjølke (Epilobium montanum)
Fredløs (Lysimachia vulgaris)
Slyngsøtvier (Solanum dulcamara)
Stivdylle (Sonchus asper)
Planteregistreringer
15.09.2022
Kirkebygden barne- og ungdomsskole
(Enebakk, Viken)
Nyseryllik (Achillea ptarmica)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Kjøttnype (Rosa dumalis)
Kanadagullris (Solidago canadensis)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Fuglevikke (Vicia cracca)
 
Planteregistreringer
22.08.2022
Kirkebygden barne- og ungdomsskole
(Enebakk, Viken)
Prikkperikum (Hypericum perforatum)
Prestekrage (Leucanthemum vulgare)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
 
Fremmede arter
22.08.2022
Flaktveit skole
Flaktveit (Bergen, Vestland)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Fremmede arter
22.08.2022
Flaktveit skole
Flaktveit (Bergen, Vestland)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Når kommer våren?
24.05.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.05.2022 Blomstring kystmaure
23.05.2022 Blomstring rogn
23.05.2022 Blomstring skogfredløs
 
Fremmede arter
04.10.2021
Knarvik ungdomsskule
Juvikstølen (Alver, Vestland)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Fremmede arter
27.09.2021
Giske ungdomsskule
Valderøy kyrkje (Giske, Møre og Romsdal)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Fremmede arter
14.09.2021
Dale barne- og ungdomsskule
Dale (Vaksdal, Vestland)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Når kommer våren?
17.07.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
15.07.2021 Blomstring fagerfredløs
16.07.2021 Blomstring kvassdå
 
Når kommer våren?
24.05.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
24.05.2021 Blomstring skogfredløs
 
Fremmede arter
23.09.2020
Granvin barne- og Undomsskule
Måvassvegen (Voss, Vestland)
Krypfredløs (Lysimachia nummularia)
Fremmede arter
16.09.2020
Prinsdal skole
Sandvollen (Oslo)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Fremmede arter
18.09.2020
Gjellerås skole
Rogneveien (Lørenskog, Viken)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Fremmede arter
16.09.2020
Steindal skole
Tambs Lyches veg (Trondheim, Trøndelag)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
1 - 15 av 139 siste»»