Miljolare.no

Art: Hønsegras (Persicaria maculosa)

Når kommer våren?
07.07.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
07.07.2020 Blomstring hønsegras
07.07.2020 Blomstring skjoldbærer
07.07.2020 Blomstring åkerdylle
 
Når kommer våren?
30.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
26.06.2020 Blomstring balderbrå
30.06.2020 Blomstring hønsegras
30.06.2020 Blomstring jordrøyk
30.06.2020 Blomstring kvassdå
30.06.2020 Blomstring meldestokk
 
Når kommer våren?
19.07.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
19.07.2019 Blomstring hønsegras
19.07.2019 Blomstring sløke
19.07.2019 Blomstring veitistel
 
Når kommer våren?
09.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
09.07.2019 Blomstring hønsegras
09.07.2019 Blomstring tunbalderbrå
09.07.2019 Blomstring tungras
 
Når kommer våren?
11.06.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
11.06.2018 Blomstring hønsegras
11.06.2018 Blomstring nattfiol
09.06.2018 Blomstring skogsalat
09.06.2018 Blomstring tungrasslekta
 
Når kommer våren?
19.07.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
18.07.2017 Blomstring geitrams
17.07.2017 Blomstring åkerhønsegras
 
Når kommer våren?
11.07.2015
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
11.07.2015 Blomstring amerikamjølke
11.07.2015 Blomstring hønsegras
11.07.2015 Blomstring tunbalderbrå
11.07.2015 Blomstring tungras
11.07.2015 Blomstring vrangdå
 
Når kommer våren?
01.07.2014
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
24.06.2014 Blomstring hønsegras
24.06.2014 Blomstring meldestokk
 
Når kommer våren?
23.08.2013
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
25.07.2013 Blomstring hønsegras
20.07.2013 Blomstring fagerperikum
02.07.2013 Blomstring gjetertaske
16.07.2013 Blomstring tungras
08.08.2013 Blomstring smørbukk
15.07.2013 Blomstring hvitbergknapp
 
Når kommer våren?
07.07.2013
Tove Hamre
Sagåsen (Eidskog, Innlandet)
(Traktorveien)
07.07.2013 Blomstring guldå
07.07.2013 Blomstring skjoldbærer
07.07.2013 Blomstring grasstjerneblom
07.07.2013 Blomstring tungras
07.07.2013 Blomstring nyseryllik
07.07.2013 Blomstring åkermynte
07.07.2013 Blomstring reinfann
07.07.2013 Blomstring geitrams
07.07.2013 Blomstring hønsegras
 
Planteregistreringer
07.06.2013
Blussuvoll skole
Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)
(Barskog)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Åkerhønsegras (Persicaria maculosa subsp. maculosa)
Skogstjerne (Trientalis europaea)
Hestehovslekta (Tussilago)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
 
Planter i og ved ferskvatn
07.06.2013
Blussuvoll skole
Estenstadmarka (Trondheim, Trøndelag)
(Estenstaddammen)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Ormetelg (Dryopteris filix-mas)
Åkerhønsegras (Persicaria maculosa subsp. maculosa)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Fiolslekta (Viola)
 
Planter i og ved ferskvatn
24.09.2012
Hop skole
Hopsvannet (Bergen, Vestland)
Lønneslekta (Acer)
Marikåpe (Alchemilla sp.)
Lerk (Larix)
Åkerhønsegras (Persicaria maculosa subsp. maculosa)
Gran (Picea abies)
Lind (Tilia cordata)
Når kommer våren?
16.07.2012
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
16.07.2012 Blomstring gullris
16.07.2012 Blomstring balderbrå
16.07.2012 Blomstring nyseryllik
16.07.2012 Blomstring sløke
16.07.2012 Blomstring burot
16.07.2012 Blomstring fredløs
16.07.2012 Blomstring hønsegras
 
Når kommer våren?
14.07.2012
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
14.07.2012 Blomstring hønsegras
 
1 - 15 av 28 siste»»