Miljolare.no

Art: Stålorm (Anguis fragilis)

Når kommer våren?
20.04.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
20.04.2022 Første observasjon stålorm
20.04.2022 Voksenstadiet gulløyer
 
Når kommer våren?
20.04.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.04.2021 Bladsprett (musøre) bjørk
20.04.2021 Bladsprett (musøre) hassel
20.04.2021 Første observasjon stålorm
20.04.2021 Første observasjon svartskogsnegl
 
Når kommer våren?
16.04.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
16.04.2021 Første observasjon stålorm
 
Når kommer våren?
04.04.2021
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
03.04.2021 Bladsprett (musøre) solbær
26.03.2021 Første observasjon stålorm
 
Når kommer våren?
18.04.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
18.04.2020 Sang for første gang strandsnipe
18.04.2020 Første observasjon stålorm
 
Når kommer våren?
05.04.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.04.2020 Voksenstadiet sitronsommerfugl
05.04.2020 Første observasjon stålorm
 
Når kommer våren?
19.03.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
19.03.2020 Egg buttsnutefrosk
19.03.2020 Blomstring hvitveis
19.03.2020 Blomstring skjellrot
18.03.2020 Ankomst stær
17.03.2020 Første observasjon stålorm
19.03.2020 Blomstring vassarve
 
Når kommer våren?
11.02.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
11.02.2020 Første observasjon stålorm
11.02.2020 Blomstring vassarve
 
Når kommer våren?
02.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
01.04.2019 Første observasjon stålorm
01.04.2019 Voksenstadiet sørgekåpe
01.04.2019 Blomstring myrull
 
Amfibium og krypdyr
25.04.2014
Alexander S. Svendsen
Drangsholt, Tveit (Kristiansand, Agder)
Stålorm (Anguis fragilis)
Buorm (Natrix natrix)
 
Når kommer våren?
02.04.2011
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
02.04.2011 Første observasjon stålorm
 
Når kommer våren?
19.05.2010
beate strøm johansen
Svege gård (Flekkefjord, Agder)
18.04.2010 Egg buttsnutefrosk
16.04.2010 Første observasjon stålorm
 
Når kommer våren?
21.04.2010
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.04.2010 Første observasjon stålorm
 
Amfibium og krypdyr
06.09.2009
martin
kapermoen (Kongsberg, Viken)
Stålorm (Anguis fragilis)
Padde (Bufo bufo)
Spissnutefrosk (Rana arvalis)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
 
Dyreobservasjoner
31.05.2009
John Skartveit
Kvidavigjå (Stavanger, Rogaland)
Stålorm (Anguis fragilis)
Hårmygg (Bibionidae)
Bærtege (Dolycoris baccarum)
Enallagma cyathigerum
Piggsvin (Erinaceus europaeus)
Rødbrystet åtselbille (Oiceoptoma thoracica)
Flekkfluer (Otitidae)
Snipefluer (Rhagionidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Humleblomsterfluer (Volucella)
1 - 15 av 22 siste»»