Miljolare.no

Artstre

Fisk i ferskvatn
04.09.1990
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Ål (Anguilla anguilla)
Stingsildfamilien (Gasterosteidae)
Ørret (Salmo trutta)
Fisk i ferskvatn
25.09.1991
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Stingsildfamilien (Gasterosteidae)
Fisk i ferskvatn
02.09.1993
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Ål (Anguilla anguilla)
Ørret (Salmo trutta)
Fisk i ferskvatn
14.09.1989
Vadsø videregående skole
Oltervatnet (Andøy, Nordland)
Ørret (Salmo trutta)
Fisk i ferskvatn
06.09.1989
Holmestrand videregående skole
Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Sik (Coregonus lavaretus)
Gjedde (Esox lucius)
Abbor (Perca fluviatilis)
Fisk i ferskvatn
08.09.1992
Holmestrand videregående skole
Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Gjedde (Esox lucius)
Abbor (Perca fluviatilis)
Fisk i ferskvatn
09.09.1993
Holmestrand videregående skole
Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Gjedde (Esox lucius)
Abbor (Perca fluviatilis)
Mort (Rutilus rutilus)
Fisk i ferskvatn
30.08.1989
Setesdal Videregåande skule avd Hornnes
Store Bjørnevatnet (Valle, Aust-Agder)
Ørret (Salmo trutta)
Fisk i ferskvatn
06.06.1991
Fusa videregående skole
Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland)
Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)
Ørret (Salmo trutta)
Fisk i ferskvatn
18.09.1990
Fusa videregående skole
Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland)
Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)
Ørret (Salmo trutta)
Røye (Salvelinus alpinus)
Fisk i ferskvatn
16.06.1993
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Østfold)
Abbor (Perca fluviatilis)
Fisk i ferskvatn
23.10.1990
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Østfold)
Abbor (Perca fluviatilis)
Fisk i ferskvatn
01.06.1990
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Østfold)
Gjedde (Esox lucius)
Abbor (Perca fluviatilis)
Amfibium og krypdyr
22.08.2000
Slemmestad ungdomsskole
Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Padde (Bufo bufo)
Amfibium og krypdyr
07.06.2000
Hvam videregående skole
Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
(Dammen )
Padde (Bufo bufo)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
««første 167956-167970 av 167970