Miljolare.no

Artstre

Sommerfugler i Norge
15.09.2019
Nils Rogn
Rogn (Vang, Oppland)
Blått ordensbånd (Catocala fraxini)
Sommerfugler i Norge
31.08.2019
Nils Rogn
Rogn (Vang, Oppland)
Gul knoppurtflatmøll (Agonopterix kaekeritziana)
Gult rovfly (Cosmia trapezina)
Sommerfugler i Norge
30.08.2019
Nils Rogn
Rogn (Vang, Oppland)
Humlebolsmalmott (Vitula serratilineella)
Sommerfugler i Norge
28.08.2019
Nils Rogn
Rogn (Vang, Oppland)
Anacampsis populella
Sommerfugler i Norge
21.08.2019
Nils Rogn
Rogn (Vang, Oppland)
Bredbåndfly (Noctua fimbriata)
Sommerfugler i Norge
16.08.2019
Nils Rogn
Rogn, Hagane (Vang, Oppland)
Heggerullvikler (Eudemis porphyrana)
Sommerfugler i Norge
17.08.2019
Nils Rogn
Rogn (Vang, Oppland)
Gult rovfly (Cosmia trapezina)
Gelechia sororculella
Sommerfugler i Norge
14.08.2019
Nils Rogn
Rogn (Vang, Oppland)
Smalengmott (Nomophila noctuella)
Sommerfugler i Norge
05.08.2019
Nils Rogn
Rogn (Vang, Oppland)
Gelechia sororculella
Prydrosevikler (Notocelia incarnatana)
Sommerfugler i Norge
29.07.2019
Nils Rogn
Rogn (Vang, Oppland)
Agonopterix arctica
Mørk løvvikler (Apotomis sauciana)
Granfrøsmalmott (Assara terebrella)
Torskemunndvergmåler (Eupithecia linariata)
Rødbrun svevefjærmøll (Oxyptilus pilosellae)
Kjempeengmott (Patania ruralis)
Scythris limbella
Fjellmetallfly (Syngrapha diasema)
Grå syremåler (Timandra griseata)
Heggspinnmøll (Yponomeuta evonymella)
Sommerfugler i Norge
27.07.2019
Nils Rogn
Rogn, Hagane (Vang, Oppland)
Batrachedra praeangusta
Vinkelengmåler (Idaea aversata)
Tyrihjelmfly (Polychrysia moneta)
Tverrlinjet bakkefly (Xestia sexstrigata)
Sommerfugler i Norge
27.07.2019
Nils Rogn
Rogn (Vang, Oppland)
Carpatolechia alburnella
Gråbrunt viftefly (Herminia tarsipennalis)
Mompha idaei
Grå lundmåler (Perizoma hydrata)
Sommerfugler i Norge
25.07.2019
Nils Rogn
Rogn (Vang, Oppland)
Rustdvergmåler (Eupithecia icterata)
Exoteleia dodecella
Sommerfugler i Norge
25.07.2019
Nils Rogn
Rogn, Hagane (Vang, Oppland)
Rødflekket kveldvikler (Epinotia cruciana)
Euspilapteryx auroguttella
Svartstripet kjukemøll (Nemapogon picarella)
Fugler ved foringsplassen
19.11.2019
Liv Gundersen
Nedre Slettheia (Kristiansand, Vest-Agder)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (1)
Munk (1)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
 
1-15 av 168508 siste»»